واشر درب برق روغنی موتورسیکلت
  واشر درب برق روغنی موتورسیکلت
  واشر درب برق روغنی
  واشر درب برق روغنی
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  واشر درب برق موتورسیکلت پالس NS
  واشر درب برق موتورسیکلت پالس NS
  واشر درب برق پالس
  واشر درب برق پالس
  ۴۶,۲۰۰ تومان
  واشر درب برق موتورسیکلت پالس NS 150
  واشر درب برق موتورسیکلت پالس NS 150
  واشر درب برق موتورسیکلت
  واشر درب برق موتورسیکلت
  ۲۱,۷۰۰ تومان
  واشر درب برق موتورسیکلت پالس اصلی
  واشر درب برق موتورسیکلت پالس اصلی
  واشر درب برق پالس
  واشر درب برق پالس
  ۳۹,۶۰۰ تومان
  واشر درب برق موتورسیکلت تریل روان
  واشر درب برق موتورسیکلت تریل روان
  111007006
  ۱۱۱۰۰۷۰۰۶
  ۳۹,۶۰۰ تومان
  واشر درب برق موتورسیکلت هوندا
  واشر درب برق موتورسیکلت هوندا
  واشر درب برق
  واشر درب برق
  ۱۱,۵۰۰ تومان
  واشر درب کلاچ موتورسیکلت آپاچی
  واشر درب کلاچ موتورسیکلت آپاچی
  واشر درب کلاچ آپاچی
  واشر درب کلاچ آپاچی
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  واشر درب کلاچ موتورسیکلت پالس اعلاء
  واشر درب کلاچ موتورسیکلت پالس اعلاء
  واشر درب کلاچ موتور
  واشر درب کلاچ موتور
  ۵۹,۴۰۰ تومان
  واشر درب کلاچ موتورسیکلت موتورا با چسب امریکایی
  واشر درب کلاچ موتورسیکلت موتورا با چسب امریکایی
  111011014
  ۱۱۱۰۱۱۰۱۴
  ۲۸,۷۰۰ تومان
  واشر درب کلاچ موتورسیکلت مکسیم
  واشر درب کلاچ موتورسیکلت مکسیم
  111011011
  ۱۱۱۰۱۱۰۱۱
  ۴۷,۰۰۰ تومان
  واشر درب کلاچ موتورسیکلت هوندا با اورینگ دار
  واشر درب کلاچ موتورسیکلت هوندا با اورینگ دار
  111011010
  ۱۱۱۰۱۱۰۱۰
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  واشر زیرسیلندر موتورسیکلت پالس NS اصلی
  واشر زیرسیلندر موتورسیکلت پالس NS اصلی
  واشر زیرسیلندر موتورسیکلت
  واشر زیرسیلندر موتورسیکلت
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
  واشر سر زیر موتورسیکلت 150 با چسب آمریکایی
  واشر سر زیر موتورسیکلت 150 با چسب آمریکایی
  111009019
  ۱۱۱۰۰۹۰۱۹
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  واشر سر زیر موتورسیکلت آپاچی
  واشر سر زیر موتورسیکلت آپاچی
  171008002
  ۱۷۱۰۰۸۰۰۲
  ۹۹,۱۰۰ تومان
  واشر سر زیر موتورسیکلت پالس 200
  واشر سر زیر موتورسیکلت پالس 200
  واشر سر زیر موتورسیکلت پالس
  واشر سر زیر موتورسیکلت پالس
  ۷۹,۳۰۰ تومان
  واشر سر زیر موتورسیکلت پالس LS 135
  واشر سر زیر موتورسیکلت پالس LS 135
  171007008
  ۱۷۱۰۰۷۰۰۸
  ۵۵,۵۰۰ تومان
  واشر سر زیر موتورسیکلت پالس اعلاء
  واشر سر زیر موتورسیکلت پالس اعلاء
  واشر سر زیر موتورسیکلت
  واشر سر زیر موتورسیکلت
  ۵۵,۵۰۰ تومان
  واشر سر سیلندر زیر سیلندر موتورسیکلت LX 200 فلزی
  واشر سر سیلندر زیر سیلندر موتورسیکلت LX 200 فلزی
  واشر سرسیلندر
  واشر سرسیلندر
  ۵۷,۵۰۰ تومان
  واشر سر سیلندر موتورسیکلت پالس NS اصلی
  واشر سر سیلندر موتورسیکلت پالس NS اصلی
  171007006
  ۱۷۱۰۰۷۰۰۶
  ۵۱۵,۷۰۰ تومان
  واشر سر سیلندر و زیر سیلندر موتورسیکلت هوندا 200
  واشر سر سیلندر و زیر سیلندر موتورسیکلت هوندا 200
  واشر سرسیلندر
  واشر سرسیلندر
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  واشر سر سیلندر و زیر سیلندر موتورسیکلت هوندا 200 فلزی تکنیک سارا
  واشر سر سیلندر و زیر سیلندر موتورسیکلت هوندا 200 فلزی تکنیک سارا
  واشر سرسیلندر و زیرسیلندر
  واشر سرسیلندر و زیرسیلندر
  ۵۹,۰۰۰ تومان
  واشر سر سیلندر و زیر سیلندر موتورسیکلت هوندا 200تکنیک سارا
  واشر سر سیلندر و زیر سیلندر موتورسیکلت هوندا 200تکنیک سارا
  واشر سرسیلندر و زیرسیلندر
  واشر سرسیلندر و زیرسیلندر
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  واشر سر سیلندر و زیر سیلندر موتورسیکلت هوندا پلاس
  واشر سر سیلندر و زیر سیلندر موتورسیکلت هوندا پلاس
  واشر سر سیلندر
  واشر سر سیلندر
  ۳۳,۰۰۰ تومان
  واشر سر سیلندر و زیر سیلندر موتورسیکلت هوندا لیون
  واشر سر سیلندر و زیر سیلندر موتورسیکلت هوندا لیون
  واشر سر سیلندر و زیر سیلندر
  واشر سر سیلندر و زیر سیلندر
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  واشر قیفی روغن موتورسیکلت تکنیک سارا
  واشر قیفی روغن موتورسیکلت تکنیک سارا
  111012002
  ۱۱۱۰۱۲۰۰۲
  ۵,۷۰۰ تومان
  واشر قیفی روغن موتورسیکلت لیون
  واشر قیفی روغن موتورسیکلت لیون
  111012001
  ۱۱۱۰۱۲۰۰۱
  ۶,۰۰۰ تومان
  واشر گیربکس موتورسیکلت هوندا
  واشر گیربکس موتورسیکلت هوندا
  واشر گیربکس هوندا
  واشر گیربکس هوندا
  ۴۰,۲۰۰ تومان
  واشر وسط کارتل استارتی موتورسیکلت استاندارد
  واشر وسط کارتل استارتی موتورسیکلت استاندارد
  واشر وسط کارتل
  واشر وسط کارتل
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  واشر وسط کارتل موتورسیکلت استارتی LX
  واشر وسط کارتل موتورسیکلت استارتی LX
  111008005
  ۱۱۱۰۰۸۰۰۵
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  واشر وسط کارتل موتورسیکلت با چسب آمریکایی
  واشر وسط کارتل موتورسیکلت با چسب آمریکایی
  111008011
  ۱۱۱۰۰۸۰۱۱
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  واشر وسط کارتل موتورسیکلت پالس NS 200
  واشر وسط کارتل موتورسیکلت پالس NS 200
  171004004
  ۱۷۱۰۰۴۰۰۴
  ۳۴۳,۸۰۰ تومان
  واشر وسط کارتل موتورسیکلت تکنیک سارا
  واشر وسط کارتل موتورسیکلت تکنیک سارا
  111008008
  ۱۱۱۰۰۸۰۰۸
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  واشر وسط کارتل موتورسیکلت زیزو
  واشر وسط کارتل موتورسیکلت زیزو
  111008007
  ۱۱۱۰۰۸۰۰۷
  ۲۸,۵۰۰ تومان
  واشر وسط کارتل موتورسیکلت هوندا 125
  واشر وسط کارتل موتورسیکلت هوندا 125
  واشر وسط کارتل هوندا
  واشر وسط کارتل هوندا
  ۴۰,۲۰۰ تومان
  واشر کامل موتورسیکلت 150 تکنیک سارا
  واشر کامل موتورسیکلت 150 تکنیک سارا
  111015007
  ۱۱۱۰۱۵۰۰۷
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان
  واشر کامل موتورسیکلت 200 تکنیک سارا
  واشر کامل موتورسیکلت 200 تکنیک سارا
  111015011
  ۱۱۱۰۱۵۰۱۱
  ۲۱۱,۰۰۰ تومان

   واشر

   واشرها در موتورسیکلت‌ها از اهمیت زیادی برخوردارند. آنها برای تنظیم فاصله و فشردگی صحیح بین قطعات و قسمت‌های مختلف موتورسیکلت استفاده می‌شوند. واشرها به دلیل ابعاد و ضخامت متفاوت، در نواحی مختلف موتورسیکلت نصب می‌شوند و نقش‌های مختلفی را ایفا می‌کنند. در ادامه می‌خواهیم به برخی از انواع واشر موتورسیکلت بپردازیم:

   1. واشر کامل:

   واشر کامل ، یک واشر است که از نظر ابعادی کاملاً کامل است، به این معنی که قطر داخلی و بیرونی آن تماماً پر می‌شود.
      - مزایا: ایجاد تعادل مناسب بین قطعات و جلوگیری از خوردگی نامطلوب.
      - معایب: استفاده اضافی از جا و وزن در بعضی موارد.

   2. واشر درب کلاچ:

   این واشر برای کلاچ موتورسیکلت استفاده می‌شود و وظیفه تنظیم فشردگی کلاچ را دارد.
      - مزایا: ایجاد فشردگی بهینه کلاچ و جلوگیری از لغزش نامطلوب.
      - معایب: در صورت نبود یا عدم عملکرد صحیح، باعث مشکلاتی مانند کلاچ گیر و یا لغزش می‌شود.

   3. واشر سر سیلندر و زیر سیلندر:

   این واشرها برای سر سیلندر (بالای سیلندر) و زیر سیلندر (زیر سیلندر) استفاده می‌شوند و در واقع برای تنظیم فاصله صحیح بین سیلندر و بلوک موتور مورد استفاده قرار می‌گیرند.
      - مزایا: ایجاد فشردگی مناسب و جلوگیری از نشتی سوخت یا روغن.
      - معایب: استفاده نادرست ممکن است باعث نشتی یا مشکلات دیگر شود.

   4. واشر درب کلاچ با اورینگ:

   در این واشر، اورینگ در وسط واشر دارای نقش خاصی برای جلوگیری از نشتی مایع در محل قرار گیری واشر است.
      - مزایا: جلوگیری از نشتی و نفوذ مایعات.
      - معایب: وابستگی به سلامت اورینگ و احتمال خرابی اورینگ در طول زمان.

   5. واشر گیربکس:

   این واشرها در گیربکس موتورسیکلت استفاده می‌شود و به منظور تنظیم فاصله و فشردگی صحیح قطعات گیربکس مورد استفاده قرار می‌گیرند.
      - مزایا: ایجاد انتقال قدرت دقیق و بدون لغزش.
      - معایب: عدم تنظیم صحیح ممکن است باعث لغزش یا نقص در انتقال قدرت شود.

   6. واشر وسط کارتل:

   این واشر در مرکز کارتل مورد استفاده قرار می‌گیرد و وظیفه تنظیم فاصله و فشردگی صحیح بین قطعات مرکز کارتل را دارد.
      - مزایا: ایجاد تنظیم دقیق و جلوگیری از لغزش یا فاصله‌های نامطلوب.
      - معایب: عدم صحیح تنظیم ممکن است باعث اختلال در کارکرد مرکز کارتل شود.

   7. واشر درب برق:

   این واشر برای درب برق موتورسیکلت استفاده می‌شود و وظیفه تنظیم فاصله و فشردگی صحیح بین درب برق و محل نصب آن را دارد.
      - مزایا: اتصال صحیح و بدون نقص در درب برق.
      - معایب: عدم تنظیم صحیح می‌تواند باعث نقص در اتصال برقی شود.

   خرید و قیمت انواع واشر موتورسیکلت در فروشگاه دیجی تیزرو

   در نهایت، اعتماد به دقت و دانش فنی منجر به استفاده صحیح از واشرها خواهد شد. همچنین، بررسی دقیق دفترچه راهنما یا مشاوره با متخصصان فروشگاه دیجی تیزرو نیز می‌توانید به انتخاب صحیح واشرها و استفاده بهینه برسید و محصول مورد نظر خود را خریداری کنید.
   واشر
   بر اساس سازنده
   • Kavir
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله