• مشخصات عمومی
  نوع محصول STREET
  حجم موتور 200CC
  حداکثر توان KW
  حداکثر گشتاور N.m
  حجم باک Lit 11
  سیستم ترمز جلو: هیدرولیکی | عقب: دو کمک فنر روغنی
  نوع کیلومتر ترکیبی (آنالوگ دیجیتال)
خیر
بله