بوش سوزن موتورسیکلت 150
  بوش سوزن موتورسیکلت 150
  بوش سوزن
  بوش سوزن
  ۵۱,۷۰۰ تومان
  بوش سوزن موتورسیکلت 200
  بوش سوزن موتورسیکلت 200
  بوش سوزن
  بوش سوزن
  ۵۱,۷۰۰ تومان
  بوش سوزن موتورسیکلت هوندا 125 لیزر LAZER
  بوش سوزن موتورسیکلت هوندا 125 لیزر LAZER
  بوش سوزن
  بوش سوزن
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  پیچ گاز و هوا موتورسیکلت هوندا
  پیچ گاز و هوا موتورسیکلت هوندا
  پیچ گاز و هوا
  پیچ گاز و هوا
  ۲۸,۷۰۰ تومان
  پیستون گاز موتورسیکلت تکنو TEKNO 150
  پیستون گاز موتورسیکلت تکنو TEKNO 150
  پیستون گاز
  پیستون گاز
  ۶۹,۰۰۰ تومان
  پیستون گاز موتورسیکلت تکنو TEKNO 200
  پیستون گاز موتورسیکلت تکنو TEKNO 200
  پیستون گاز
  پیستون گاز
  ۷۴,۷۰۰ تومان
  پیستون گاز موتورسیکلت هوندا تکنیک سارا TECHNIC
  پیستون گاز موتورسیکلت هوندا تکنیک سارا TECHNIC
  پیستون گاز
  پیستون گاز
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  دسته ساسات موتورسیکلت هوندا خالی
  دسته ساسات موتورسیکلت هوندا خالی
  دسته ساسات موتورسیکلت
  دسته ساسات موتورسیکلت
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  سوزن شناور موتورسیکلت هوندا
  سوزن شناور موتورسیکلت هوندا
  260002002
  ۲۶۰۰۰۲۰۰۲
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  شناور کاربراتور موتورسیکلت تکنیک TECHNIC
  شناور کاربراتور موتورسیکلت تکنیک TECHNIC
  شناور کاربراتور
  شناور کاربراتور
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  لوازم کاربراتور موتورسیکلت تریل 200
  لوازم کاربراتور موتورسیکلت تریل 200
  لوازم کاربراتور
  لوازم کاربراتور
  ۱۴۵,۴۰۰ تومان
  لوازم کاربراتور موتورسیکلت هوندا
  لوازم کاربراتور موتورسیکلت هوندا
  260001002
  ۲۶۰۰۰۱۰۰۲
  ۸۶,۰۰۰ تومان
  لوازم کاربراتور موتورسیکلت هوندا تکنیک سارا TECHNIC
  لوازم کاربراتور موتورسیکلت هوندا تکنیک سارا TECHNIC
  لوازم کاربراتور
  لوازم کاربراتور
  ۸۷,۰۰۰ تومان
  لوازم ساسات کاربراتور موتورسیکلت CG-CDI الماس ALMAS
  لوازم ساسات کاربراتور موتورسیکلت CG-CDI الماس ALMAS
  لوازم ساسات کاربراتور
  لوازم ساسات کاربراتور
  ناموجود
  لوازم کاربراتور موتورسیکلت ویو کامل
  لوازم کاربراتور موتورسیکلت ویو کامل
  343084005
  ۳۴۳۰۸۴۰۰۵

   لوازم کاربراتور

   1. پوش سوزن: قطعه‌ای است که بر روی سوزن کاربراتور قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی آن این است که جلوی ورود هوا و سوخت به داخل سوزن را می‌گیرد و از نشت هوا یا سوخت جلوگیری می‌کند.

   2. پیچ گاز و هوا: این پیچ در کاربراتور وجود دارد و با تنظیم آن، میزان هوا و سوخت که به مخلوط سوزن ورود می‌کند، تنظیم می‌شود. این کار باعث تعادل مناسب بین هوا و سوخت در مخلوط سوزن می‌شود.

   3. پیستون گاز: قطعه‌ای است که با حرکت آن، مقدار سوخت و هوا که به مخلوط سوزن وارد می‌شود تنظیم می‌شود. پیستون گاز به صورت دستی توسط راننده تنظیم می‌شود.

   4. دسته ساسات: دسته‌ای است که بر روی ساسات کاربراتور نصب می‌شود و با حرکت دسته، ساسات باز یا بسته می‌شود که باعث تنظیم مقدار سوخت و هوا به مخلوط سوزن می‌شود.

   5. شناور کاربراتور: شناور در کاربراتور وجود دارد و با تغییر سطح سوخت در مخزن، ارتفاع شناور تغییر می‌کند که باعث تنظیم مقدار سوخت وارد شده به مخلوط سوزن می‌شود.

   6. لوازم ساسات کاربراتور: این لوازم شامل تمام قطعات و اجزای مربوط به ساسات کاربراتور است که جهت تعمیرات و نگهداری به کاربران عرضه می‌شود.

   7. لوازم کاربراتور: این شامل همه قطعات و لوازم جانبی کاربراتور است که بمانند پیستون گاز، پوش سوزن، شناور، پیچ گاز و هوا و... استفاده می‌شود.
   لوازم کاربراتور
   بر اساس سازنده
   • ALMAS
   • Lazer
   • Other
   • Technic
   • TEKNO
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله