قیفی روغن
بر اساس سازنده
  • ALMAS
  • Lion
  • Other
نوع موتور سیکلت
خیر
بله