زیر قلو گاز موتورسیکلت هوندا 125
  زیر قلو گاز موتورسیکلت هوندا 125
  222003009
  ۲۲۲۰۰۳۰۰۹
  ۷۴,۷۰۰ تومان
  زیر قلوه کلاج موتورسیکلت هوندا با شاسی
  زیر قلوه کلاج موتورسیکلت هوندا با شاسی
  222004001
  ۲۲۲۰۰۴۰۰۱
  ۸۰,۵۰۰ تومان
  زیر قلوه کلاج نور بالا پائین موتورسیکلت تکنیک
  زیر قلوه کلاج نور بالا پائین موتورسیکلت تکنیک
  222004005
  ۲۲۲۰۰۴۰۰۵
  ۸۶,۰۰۰ تومان
  زیر قلوه کلاچ شاسی بوقدار موتورسیکلت مکسیم
  زیر قلوه کلاچ شاسی بوقدار موتورسیکلت مکسیم
  222004008
  ۲۲۲۰۰۴۰۰۸
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  ست قلوه 4 تیکه (اریانا) تیوای با سر دسته موتورسیکلت رادیکال
  ست قلوه 4 تیکه -اریانا- تیوای با سر دسته موتورسیکلت رادیکال
  222009006
  ۲۲۲۰۰۹۰۰۶
  ۵۱۷,۵۰۰ تومان
  قلوه استارت موتورسیکلت CGL مکسیم
  قلوه استارت موتورسیکلت CGL مکسیم
  222006023
  ۲۲۲۰۰۶۰۲۳
  ۱۷۵,۹۰۰ تومان
  قلوه با کتی پایه بلند ترمز موتورسیکلت تریل
  قلوه با کتی پایه بلند ترمز موتورسیکلت تریل
  119002003
  ۱۱۹۰۰۲۰۰۳
  ۹۸,۴۰۰ تومان
  قلوه با کتی ترمز جفت پیچ موتورسیکلت
  قلوه با کتی ترمز جفت پیچ موتورسیکلت
  119001002
  ۱۱۹۰۰۱۰۰۲
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  قلوه با کتی ترمز جفت پیچ موتورسیکلت مکسیم
  قلوه با کتی ترمز جفت پیچ موتورسیکلت مکسیم
  119001016
  ۱۱۹۰۰۱۰۱۶
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  قلوه با کتی ترمز موتورسیکلت 150 مکسیم
  قلوه با کتی ترمز موتورسیکلت 150 مکسیم
  119001014
  ۱۱۹۰۰۱۰۱۴
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  قلوه با کتی ترمز موتورسیکلت هوندا 150
  قلوه با کتی ترمز موتورسیکلت هوندا 150
  119001001
  ۱۱۹۰۰۱۰۰۱
  ۸۶,۲۰۰ تومان
  قلوه با کتی ترمز موتورسیکلت هوندا CGL
  قلوه با کتی ترمز موتورسیکلت هوندا CGL
  119006
  ۱۱۹۰۰۶
  ۱۲۲,۰۰۰ تومان
  قلوه با کتی جفت پیچ کلاچ موتورسیکلت
  قلوه با کتی جفت پیچ کلاچ موتورسیکلت
  119001004
  ۱۱۹۰۰۱۰۰۴
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  قلوه با کتی موتورسیکلت 180 پالس
  قلوه با کتی موتورسیکلت 180 پالس
  119003006
  ۱۱۹۰۰۳۰۰۶
  ۱۷۸,۴۰۰ تومان
  قلوه با کتی موتورسیکلت 200 پالس NS
  قلوه با کتی موتورسیکلت 200 پالس NS
  119003007
  ۱۱۹۰۰۳۰۰۷
  ۲۱۸,۱۰۰ تومان
  قلوه با کتی موتورسیکلت سی جی ال تکنیک سارا
  قلوه با کتی موتورسیکلت سی جی ال تکنیک سارا
  119007
  ۱۱۹۰۰۷
  ۱۶۶,۰۰۰ تومان
  قلوه با کتی کلاچ جفت پیچ موتورسیکلت مکسیم
  قلوه با کتی کلاچ جفت پیچ موتورسیکلت مکسیم
  119001015
  ۱۱۹۰۰۱۰۱۵
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  قلوه با کتی کلاچ موتورسیکلت 150 مکسیم
  قلوه با کتی کلاچ موتورسیکلت 150 مکسیم
  119001011
  ۱۱۹۰۰۱۰۱۱
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  قلوه با کتی کلاچ موتورسیکلت تریل 200
  قلوه با کتی کلاچ موتورسیکلت تریل 200
  146004003
  ۱۴۶۰۰۴۰۰۳
  ۷۹,۳۰۰ تومان
  قلوه با کتی کلاچ موتورسیکلت هوندا 150
  قلوه با کتی کلاچ موتورسیکلت هوندا 150
  119001003
  ۱۱۹۰۰۱۰۰۳
  ۷۴,۷۰۰ تومان
  قلوه با کتی کلاچ موتورسیکلت هوندا CGL
  قلوه با کتی کلاچ موتورسیکلت هوندا CGL
  119005
  ۱۱۹۰۰۵
  ۱۲۲,۰۰۰ تومان
  قلوه با کتی کلاچ و ترمز موتورسیکلت تکنیک سارا 150
  قلوه با کتی کلاچ و ترمز موتورسیکلت تکنیک سارا 150
  119001008
  ۱۱۹۰۰۱۰۰۸
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  قلوه بوق موتورسیکلت CGL مکسیم
  قلوه بوق موتورسیکلت CGL مکسیم
  222006024
  ۲۲۲۰۰۶۰۲۴
  ۱۷۵,۹۰۰ تومان
  قلوه تکی ترمز جا آینه موتورسیکلت NS
  قلوه تکی ترمز جا آینه موتورسیکلت NS
  119003008
  ۱۱۹۰۰۳۰۰۸
  ۵۷,۵۰۰ تومان
  قلوه تکی ترمز موتورسیکلت 150
  قلوه تکی ترمز موتورسیکلت 150
  119001006
  ۱۱۹۰۰۱۰۰۶
  ۵۱,۷۰۰ تومان
  قلوه تکی کلاچ موتورسیکلت 150
  قلوه تکی کلاچ موتورسیکلت 150
  119001005
  ۱۱۹۰۰۱۰۰۵
  ۵۱,۷۰۰ تومان
  قلوه تکی کلاچ موتورسیکلت NS
  قلوه تکی کلاچ موتورسیکلت NS
  119003002
  ۱۱۹۰۰۳۰۰۲
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  قلوه تکی کلاچ موتورسیکلت آپاچی
  قلوه تکی کلاچ موتورسیکلت آپاچی
  119003005
  ۱۱۹۰۰۳۰۰۵
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  قلوه کامل 6 تیکه موتورسیکلت شهبازی مکسیم
  قلوه کامل 6 تیکه موتورسیکلت شهبازی مکسیم
  222009007
  ۲۲۲۰۰۹۰۰۷
  ۵۰۲,۰۰۰ تومان
  قلوه کامل استارت موتورسیکلت GY/CGL درجه یک
  قلوه کامل استارت موتورسیکلت GY/CGL درجه یک
  222006001
  ۲۲۲۰۰۶۰۰۱
  ۱۷۸,۴۰۰ تومان
  قلوه کامل استارت موتورسیکلت کلیک
  قلوه کامل استارت موتورسیکلت کلیک
  303002002
  ۳۰۳۰۰۲۰۰۲
  ۵۸۹,۰۰۰ تومان
  قلوه کامل استارتی موتورسیکلت مشکی هوندا مکسیم
  قلوه کامل استارتی موتورسیکلت مشکی هوندا مکسیم
  222002008
  ۲۲۲۰۰۲۰۰۸
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان
  قلوه کامل بوق موتورسیکلت GY/CGL درجه یک
  قلوه کامل بوق موتورسیکلت GY/CGL درجه یک
  222006002
  ۲۲۲۰۰۶۰۰۲
  ۱۷۸,۴۰۰ تومان
  قلوه کامل بوق موتورسیکلت کلیک
  قلوه کامل بوق موتورسیکلت کلیک
  303002001
  ۳۰۳۰۰۲۰۰۱
  ۵۸۹,۰۰۰ تومان
  قلوه کامل دو طرف موتورسیکلت هوندا با سر دسته کویر
  قلوه کامل دو طرف موتورسیکلت هوندا با سر دسته کویر
  222001021
  ۲۲۲۰۰۱۰۲۱
  ۵۹۹,۵۰۰ تومان
  قلوه کامل گاز موتورسیکلت هوندا
  قلوه کامل گاز موتورسیکلت هوندا
  222001020
  ۲۲۲۰۰۱۰۲۰
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

   قلوه

   قلوه موتورسیکلت چیست؟

   قلوه موتورسیکلت یک سیستم جذب برای موتورسیکلت است که به منظور کاهش تعادل و بهبود عملکرد در مناطق پرگرد و خاکی استفاده می‌شود. قلوه باعث افزایش پیشرانه، کنترل بیشتر، و کاهش چرخش موتورسیکلت در شرایط دشوار می‌شود.

   قلوه با کت:

   استفاده از قلوه با کت به موتورسیکلت‌ها امکان می‌دهد تا جذب در سرعت بالا و شیب‌های کمتر بیشتر شود. این سیستم با کمک لاستیک‌های خارجی، که تحت فشار بالا قرار داده می‌شوند، موتورسیکلت را بهتر کنترل می‌کند و از لغزش و ایجاد چرخش زیاد جلوگیری می‌کند.

   مزایا قلوه موتور:

   • افزایش کنترل و پیشرانه در مناطق زمین‌رس و پرگرد.
   •  کاهش خستگی راننده به دلیل کاهش نیاز به تلاش برای کنترل موتورسیکلت.
   •  بهبود عملکرد و عملکرد ترمز در شرایط دشوار.
   •  افزایش امنیت و اعتماد راننده به موتورسیکلت خود

   معایب قلوه موتور سیکلت:

   •  افزایش هزینه نگهداری به دلیل پیچیدگی اضافی سیستم.
   • افزایش وزن موتورسیکلت به دلیل وجود قلوه، که ممکن است بر عملکرد و سرعت تأثیر بگذارد.
   • مشکل در تعمیر و نگهداری قلوه و لاستیک‌های خارجی بعد از استفاده طولانی.

   نوع عملکرد و کارکرد قلوه موتور

   کارکرد اصلی قلوه موتور این است که تبدیل حرکت خطی پیستون‌ها به حرکت چرخشی انتقال دهد. وظیفه اصلی قلوه موتور پیوسته کردن حرکت رفت و برگشت پیستون‌ها به حرکت چرخشی می‌باشد. در واقع، قلوه موتور به پیستون‌ها اجازه می‌دهد تا حرکت بالا و پایین خود را به انرژی چرخشی قابل استفاده تبدیل کنند و انرژی تولید شده را به میله‌ها و سایر اجزا انتقال دهند.
   همچنین، قلوه موتور با تعیین زمانبندی درون موتور، به تنظیم زمان‌بندی اجزای موتور کمک می‌کند تا هماهنگی بهینه میان اجزا حفظ شود. این امر به تعادل و کارکرد بهینه موتور کمک می‌کند و باعث افزایش کارایی و کاهش مصرف سوخت می‌شود.
   بنابراین، قلوه موتور نقش بسیار مهمی در کارکرد و عملکرد موتور دارد و بدون آن، یک موتور قادر به اجرای صحیح و بهینه عملکرد نخواهد داشت.
   با این حال، قلوه موتورسیکلت یک ویژگی پرکاربرد برای علاقمندان به مسابقات آفرود و رانندگی در شرایط سخت است که بهبود کنترل و عملکرد موتورسیکلت را فراهم می‌کند.⁠

   نوع کارکرد و عملکرد پیچ قلوه:

   پیچ قلوه یکی از اجزای اصلی سیستم قلوه موتورسیکلت است که وظیفه اتصال بین قلوه و موتورسیکلت را بر عهده دارد. این پیچ به عنوان یک اتصال گشتاوری بین دو قطعه کار می‌کند تا قلوه به درستی به موتورسیکلت متصل شود. عملکرد اصلی آن این است که قلوه را در جای خود ثابت نگه دارد و از جدا شدن آن جلوگیری می‌کند.

   قلوه
   بر اساس سازنده
   • Kavir
   • Other
   • Radikal
   • Technic
   • Zizo
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله