قرقره توپی دنده
بر اساس سازنده
  • Lion
  • Other
  • Technic
نوع موتور سیکلت
خیر
بله