شمع اره برقی موتورسیکلت انرژی
  شمع اره برقی موتورسیکلت انرژی
  148003002
  ۱۴۸۰۰۳۰۰۲
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  شمع پایه بلند موتورسیکلت یاماها انو
  شمع پایه بلند موتورسیکلت یاماها انو
  148002009
  ۱۴۸۰۰۲۰۰۹
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  شمع پایه کوتاه موتورسیکلت یاماها مدل ماراتن
  شمع پایه کوتاه موتورسیکلت یاماها مدل ماراتن
  148002004
  ۱۴۸۰۰۲۰۰۴
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  شمع سوزنی ایریدیوم موتورسیکلت هوندا تکنیک سارا
  شمع سوزنی ایریدیوم موتورسیکلت هوندا تکنیک سارا
  شمع موتور
  شمع موتور
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  شمع سوزنی موتورسیکلت پالس NGK اصلی
  شمع سوزنی موتورسیکلت پالس NGK اصلی
  شمع موتور
  شمع موتور
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت 70 تکنیک سارا
  شمع موتورسیکلت 70 تکنیک سارا
  343071004
  ۳۴۳۰۷۱۰۰۴
  ۵۲,۹۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت 70 دنسو
  شمع موتورسیکلت 70 دنسو
  343071005
  ۳۴۳۰۷۱۰۰۵
  ۱۳۲,۲۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت 70 هوندا NGK
  شمع موتورسیکلت 70 هوندا NGK
  343071003
  ۳۴۳۰۷۱۰۰۳
  ۱۴۳,۹۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت پالس NS دنسو
  شمع موتورسیکلت پالس NS دنسو
  شمع موتور
  شمع موتور
  ۲۱۸,۱۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت پالس ایریدیوم لیزر
  شمع موتورسیکلت پالس ایریدیوم لیزر
  148004006
  ۱۴۸۰۰۴۰۰۶
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت پالس مدل ماراتن
  شمع موتورسیکلت پالس مدل ماراتن
  148004016
  ۱۴۸۰۰۴۰۱۶
  ۳۴,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت پولسار پلانتیوم رادیکال
  شمع موتورسیکلت پولسار پلانتیوم رادیکال
  148004004
  ۱۴۸۰۰۴۰۰۴
  ۹۷,۷۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت مدل 70 ماراتن
  شمع موتورسیکلت مدل 70 ماراتن
  343071011
  ۳۴۳۰۷۱۰۱۱
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت هوندا 360 درجه مدل انژکتور ماراتن
  شمع موتورسیکلت هوندا 360 درجه مدل انژکتور ماراتن
  148001020
  ۱۴۸۰۰۱۰۲۰
  ۵۹,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت هوندا 70 مکسیم
  شمع موتورسیکلت هوندا 70 مکسیم
  343071009
  ۳۴۳۰۷۱۰۰۹
  ۴۱,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت هوندا استاندارد
  شمع موتورسیکلت هوندا استاندارد
  شمع موتور
  شمع موتور
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت هوندا تیزرو
  شمع موتورسیکلت هوندا تیزرو
  148001021
  ۱۴۸۰۰۱۰۲۱
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت هوندا راپیدو
  شمع موتورسیکلت هوندا راپیدو
  148001005
  ۱۴۸۰۰۱۰۰۵
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت هوندا رادیکال
  شمع موتورسیکلت هوندا رادیکال
  شمع موتور
  شمع موتور
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت هوندا سوزنی الماس
  شمع موتورسیکلت هوندا سوزنی الماس
  148001022
  ۱۴۸۰۰۱۰۲۲
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت هوندا لیزر
  شمع موتورسیکلت هوندا لیزر
  شمع موتور
  شمع موتور
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت هوندا ماراتن
  شمع موتورسیکلت هوندا ماراتن
  148001016
  ۱۴۸۰۰۱۰۱۶
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت هوندا مدل ماراتن جعبه فلزی طلائی
  شمع موتورسیکلت هوندا مدل ماراتن جعبه فلزی طلائی
  148001019
  ۱۴۸۰۰۱۰۱۹
  ۴۱,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت هوندا مکسیم
  شمع موتورسیکلت هوندا مکسیم
  148001013
  ۱۴۸۰۰۱۰۱۳
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت هوندا کویر
  شمع موتورسیکلت هوندا کویر
  شمع موتور
  شمع موتور
  ۵۳,۰۰۰ تومان
  شمع موتورسیکلت یاماها بلند
  شمع موتورسیکلت یاماها بلند
  148002002
  ۱۴۸۰۰۲۰۰۲
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  شمع وسط موتورسیکلت NS ایردیوم دنسو
  شمع وسط موتورسیکلت NS ایردیوم دنسو
  148004009
  ۱۴۸۰۰۴۰۰۹
  ۷۹۳,۵۰۰ تومان
  شمع اره برقی
  شمع اره برقی
  148003003
  ۱۴۸۰۰۳۰۰۳
  ناموجود
  شمع اره برقی موتورسیکلت انو
  شمع اره برقی موتورسیکلت انو
  148003001
  ۱۴۸۰۰۳۰۰۱
  ناموجود
  شمع پایه کوتاه موتورسیکلت یاماها انرژی
  شمع پایه کوتاه موتورسیکلت یاماها انرژی
  شمع موتور
  شمع موتور
  ناموجود
  شمع موتورسیکلت هوندا NGK 125
  شمع موتورسیکلت هوندا NGK 125
  148001011
  ۱۴۸۰۰۱۰۱۱
  ناموجود
  شمع موتورسیکلت هوندا تکنیک سارا
  شمع موتورسیکلت هوندا تکنیک سارا
  شمع موتور
  شمع موتور
  ناموجود
  شمع نیکل سوزنی موتورسیکلت هوندا مدل ماراتن
  شمع نیکل سوزنی موتورسیکلت هوندا مدل ماراتن
  148001017
  ۱۴۸۰۰۱۰۱۷
  ناموجود

   شمع

   شمع موتورسیکلت یک قطعه کوچک اما حیاتی در سیستم اشتعال موتورسیکلت است. وظیفه اصلی شمع موتورسیکلت، ایجاد جریان الکتریکی برای اشتعال مخلوط هوا و سوخت در سیلندر موتور است. این عمل باعث ایجاد جرقه‌ای الکتریکی در فضای داخلی سیلندر می‌شود که باعث انفجار مخلوط سوخت و هوا می‌شود و موتور را به حرکت در می‌آورد.

   مزایا و کاربردهای شمع موتورسیکلت شامل:

   1. ایجاد اشتعال قوی: شمع موتورسیکلت با ایجاد جرقه الکتریکی، اشتعال قوی مخلوط سوخت و هوا را فراهم می‌کند که باعث افزایش کارایی و عملکرد موتور می‌شود.
   2. افزایش کارایی موتور: شمع موتورسیکلت بهبود قابلیت احتراق مخلوط سوخت و هوا را فراهم می‌کند که به افزایش کارایی و توان موتور کمک می‌کند.
   3. کاهش آلودگی: اشتعال کامل و به موقع مخلوط سوخت و هوا توسط شمع موتورسیکلت، باعث کاهش آلودگی هوا و محیط زیست می‌شود.

   معایب شمع موتورسیکلت شامل:

   1. خرابی و سایش: شمع موتورسیکلت در تعداد زیادی از استفاده‌ها می‌تواند خراب شود یا ساییده شود، که نیاز به تعویض دارد.
   2.  تنظیمات نامناسب: استفاده از شمع نامناسب یا تنظیمات نادرست آن می‌تواند به عملکرد نامناسب موتور و حتی خرابی آن منجر شود.

   نوع عملکرد شمع موتورسیکلت

   شمع در موتورسیکلت در نقطه‌ای از سر سیلندر نصب می‌شود که به طور معمول در بالای آن و در نزدیکی سوپاپ‌ها قرار دارد. این نقطه برای ایجاد جرقه الکتریکی برای اشتعال مخلوط سوخت و هوا در سیلندر استفاده می‌شود. همچنین، محل نصب شمع به طور معمول در قسمتی از سر سیلندر قرار دارد که به راحتی قابل دسترسی است تا در صورت نیاز به تعویض یا تنظیم شمع، این کار با حداقل مشکل انجام شود.

   ارتباط بین شمع و سرشمع موتورسیکلت

   سر شمع یکی از اجزای اصلی شمع موتورسیکلت است که نقش بسیار مهمی در عملکرد آن دارد. رابطه شمع با سر شمع به این صورت است که سر شمع، بخشی از شمع است که به طور مستقیم با مخلوط سوخت و هوا در سیلندر در تعامل قرار می‌گیرد. وظیفه اصلی سر شمع، ایجاد جرقه الکتریکی است که موجب اشتعال مخلوط سوخت و هوا در سیلندر می‌شود.
   وقتی که جرقه الکتریکی توسط سر شمع ایجاد می‌شود، این جرقه به مخلوط سوخت و هوا در سیلندر منتقل می‌شود و باعث انفجار مخلوط می‌شود که نیروی لازم برای حرکت پیستون و در نتیجه حرکت موتورسیکلت تولید می‌شود.
   بنابراین، رابطه شمع با سر شمع به این صورت است که سر شمع به عنوان بخشی از شمع، مسئول ایجاد جرقه الکتریکی برای اشتعال مخلوط سوخت و هوا در سیلندر موتورسیکلت است.

   خرید شمع موتورسیکلت

   همانطور که شمع موتورسیکلت قطعه حیاتی در عملکرد موتور است حال شما عزیزان اگر قصد خرید شمع موتورسیکلت را دارید میتوانید این قطعه مهم را از فروشگاه دیجی تیزرو خریداری کنید.

   شمع
   بر اساس سازنده
   • Kavir
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله