شاتون موتورسیکلت TTKIN KTM 250
  شاتون موتورسیکلت TTKIN KTM 250
  شاتون
  شاتون
  ۴۰۲,۵۰۰ تومان
  شاتون باریک لیزر موتورسیکلت هوندا 125
  شاتون باریک لیزر موتورسیکلت هوندا 125
  152001005
  ۱۵۲۰۰۱۰۰۵
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان
  شاتون باریک موتورسیکلت هوندا 125 MAXIM
  شاتون باریک موتورسیکلت هوندا 125 MAXIM
  152001017
  ۱۵۲۰۰۱۰۱۷
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  شاتون باریک موتورسیکلت هوندا 125 TIP
  شاتون باریک موتورسیکلت هوندا 125 TIP
  152001029
  ۱۵۲۰۰۱۰۲۹
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  شاتون باریک موتورسیکلت هوندا 125 انرژی
  شاتون باریک موتورسیکلت هوندا 125 انرژی
  152001027
  ۱۵۲۰۰۱۰۲۷
  ۴۳۰,۰۰۰ تومان
  شاتون باریک موتورسیکلت هوندا 125 راپیدو
  شاتون باریک موتورسیکلت هوندا 125 راپیدو
  152001002
  ۱۵۲۰۰۱۰۰۲
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  شاتون باریک موتورسیکلت هوندا 125 رادیکال
  شاتون باریک موتورسیکلت هوندا 125 رادیکال
  شاتون
  شاتون
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  شاتون باریک موتورسیکلت هوندا 125-150 کویر
  شاتون باریک موتورسیکلت هوندا 125-150 کویر
  شاتون
  شاتون
  ۴۹۴,۰۰۰ تومان
  شاتون باریک موتورسیکلت هوندا 125استاندارد
  شاتون باریک موتورسیکلت هوندا 125استاندارد
  شاتون
  شاتون
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  شاتون پهن موتورسیکلت 200 کویر 20 میلیمتری
  شاتون پهن موتورسیکلت 200 کویر 20 میلیمتری
  152004019
  ۱۵۲۰۰۴۰۱۹
  ۴۹۰,۰۰۰ تومان
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 125 MAXIM
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 125 MAXIM
  152001018
  ۱۵۲۰۰۱۰۱۸
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 125 TIP
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 125 TIP
  152001030
  ۱۵۲۰۰۱۰۳۰
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 125 استاندارد
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 125 استاندارد
  شاتون
  شاتون
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 125 انرژی
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 125 انرژی
  152001022
  ۱۵۲۰۰۱۰۲۲
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 125 تکنیک سارا
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 125 تکنیک سارا
  152001020
  ۱۵۲۰۰۱۰۲۰
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 125 لیزر
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 125 لیزر
  شاتون
  شاتون
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 125 لیون
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 125 لیون
  شاتون
  شاتون
  ۴۵۸,۰۰۰ تومان
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 200 کویر
  شاتون پهن موتورسیکلت هوندا 200 کویر
  شاتون
  شاتون
  ۴۹۴,۰۰۰ تومان
  شاتون گژ بزرگ موتورسیکلت ویو
  شاتون گژ بزرگ موتورسیکلت ویو
  343003004
  ۳۴۳۰۰۳۰۰۴
  ۴۳۶,۴۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت 200 بیست میل لیون
  شاتون موتورسیکلت 200 بیست میل لیون
  152004010
  ۱۵۲۰۰۴۰۱۰
  ۵۰۶,۰۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت 200 گلد TTKIN
  شاتون موتورسیکلت 200 گلد TTKIN
  شاتون
  شاتون
  ۴۰۲,۵۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت 250 لیون
  شاتون موتورسیکلت 250 لیون
  152007002
  ۱۵۲۰۰۷۰۰۲
  ۵۲۹,۰۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت 70
  شاتون موتورسیکلت 70
  343003003
  ۳۴۳۰۰۳۰۰۳
  ۳۹۹,۰۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت TTKIN- 200KTM
  شاتون موتورسیکلت TTKIN- 200KTM
  شاتون
  شاتون
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت آپاچی 180 اصلی
  شاتون موتورسیکلت آپاچی 180 اصلی
  152005005
  ۱۵۲۰۰۵۰۰۵
  ۱,۱۲۴,۱۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت آپاچی 180 لیزر
  شاتون موتورسیکلت آپاچی 180 لیزر
  شاتون
  شاتون
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت پالس 135 هندی
  شاتون موتورسیکلت پالس 135 هندی
  152005008
  ۱۵۲۰۰۵۰۰۸
  ۵۵۵,۴۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت پالس 180 لیزر
  شاتون موتورسیکلت پالس 180 لیزر
  شاتون
  شاتون
  ۵۸۷,۱۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت پالس 180 ماکو اصلی
  شاتون موتورسیکلت پالس 180 ماکو اصلی
  شاتون
  شاتون
  ۵۷۱,۳۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت پالس 200 اصلی
  شاتون موتورسیکلت پالس 200 اصلی
  152005010
  ۱۵۲۰۰۵۰۱۰
  ۶۸۷,۷۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت تریل روان 200
  شاتون موتورسیکلت تریل روان 200
  شاتون
  شاتون
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت تکتازی کوتاه 139
  شاتون موتورسیکلت تکتازی کوتاه 139
  152006002
  ۱۵۲۰۰۶۰۰۲
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت هوندا 125 باریک زیزو
  شاتون موتورسیکلت هوندا 125 باریک زیزو
  152001016
  ۱۵۲۰۰۱۰۱۶
  ۲۸۴,۰۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت هوندا 125و LX150 تکتازی
  شاتون موتورسیکلت هوندا 125و LX150 تکتازی
  شاتون
  شاتون
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت هوندا 200 LX
  شاتون موتورسیکلت هوندا 200 LX
  152004004
  ۱۵۲۰۰۴۰۰۴
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  شاتون موتورسیکلت ویو رادیسون
  شاتون موتورسیکلت ویو رادیسون
  343003002
  ۳۴۳۰۰۳۰۰۲
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان

   شاتون

   مفهوم شاتون در موتورسیکلت؟

   شاتون یا چیب موتورسیکلت یک عبارت است که به نوعی از دنده‌های موتورسیکلت اطلاق می‌شود که برای انتقال قدرت و گشتاور موتور به چرخ عقب موتورسیکلت استفاده می‌شود. این نوع دنده معمولاً در موتورسیکلت‌های دارای تراشه های مخصوص (Gearbox) استفاده می‌شود.
   حالا بیایید بیشتر در مورد این مفهوم و عملکرد شاتون موتورسیکلت صحبت کنیم.

   عملکرد دنده شاتون موتورسیکلت:

   1. انتقال گشتاور: شاتون موتورسیکلت یک نقش کلیدی در انتقال گشتاور از موتور به چرخ عقب دارد. وقتی شما از دنده شاتون استفاده می‌کنید، گشتاور موتور به وسیله این دنده به چرخ عقب انتقال می‌یابد تا موتورسیکلت به حرکت درآید.
   2. چرخش و سرعت: با توجه به انتخاب دنده شاتون، سرعت چرخاندن چرخ عقب موتورسیکلت تغییر می‌کند. این به صورت متناسب با نیازهای حرکت و سرعت موتورسیکلت قابل تنظیم است.
   3. موقعیت‌های مختلف: شاتون موتورسیکلت ممکن است شامل چندین دنده باشد که به شما امکان می‌دهد موقعیت مناسب برای شروع، شتاب زدن یا حفظ سرعت در طول سفر را انتخاب کنید.

   نکات مهم در رابطه با شاتون (چیب) موتورسیکلت

  • شاتون موتورسیکلت به ترتیب دنده‌های یک تا چهار یا پنج یا حتی شش را ارائه می‌دهد، به نحوی که هرکدام انتقال نیرو را بر اساس نیازهای مختلف سرعت و توان موتور امکان‌پذیر می‌سازد.
  • همچنین این دنده معمولاً با استفاده از کلاچ قابل کنترل و مهاری انجام می‌شود که اجازه می‌دهد تا موتور بدون انتقال قدرت به چرخ‌ها وقوف نکند.
  • خرید و قیمت شاتون موتورسیکلت

   همانطور که گفته شد شاتون موتورسیکلت نوعی دنده است مانند دنده های دیگر موتورسیکلت از جمله دنده استارت، گیربکس، دنده تایم، دنده عقب و جلو و...می‌باشد. شما عزیزان باید در نظر بگیرید که نوع موتورسیکلت خود چه نوع مدلی است تا شاتونی انتخاب کنید که مناسب موتورسیکلت خود باشد. در فروشگاه دیجی تیزرو نیز شاتون های متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: شاتون باریک، شاتون پهن، شاتون میل کوتاه و شاتون زنجیری. در نهایت با در نظر گرفتن تمامی نکات گفته شده بعد از خرید شاتون موتورسیکلت می‌توانید رضایت کامل از خرید خود داشته باشید.
   شاتون
   بر اساس سازنده
   • Kavir
   • Lazer
   • Lion
   • Radikal
   • Rapido
   • ttkin
   • wstandard
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله