سیخ ترمز
بر اساس سازنده
  • Maxim
  • Other
  • PLUS
نوع موتور سیکلت
خیر
بله