سوپاپ موتورسیکلت کلیک کویر
  سوپاپ موتورسیکلت کلیک کویر
  سوپاپ
  سوپاپ
  ۴۹۰,۱۰۰ تومان
  سوپاپ 70cc با لاستیک گیت موتورسیکلت تکنو
  سوپاپ 70cc با لاستیک گیت موتورسیکلت تکنو
  343061001
  ۳۴۳۰۶۱۰۰۱
  ۱۹۵,۵۰۰ تومان
  سوپاپ با لاستیک گیت موتورسیکلت هوندا رادیکال
  سوپاپ با لاستیک گیت موتورسیکلت هوندا رادیکال
  110001020
  ۱۱۰۰۰۱۰۲۰
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  سوپاپ با لاستیک گیت موتورسیکلت کویر هوندا 125
  سوپاپ با لاستیک گیت موتورسیکلت کویر هوندا 125
  سوپاپ موتور
  سوپاپ موتور
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  سوپاپ با لاستیک گیت موتورسیکلت کویر ویو رادیسون
  سوپاپ با لاستیک گیت موتورسیکلت کویر ویو رادیسون
  سوپاپ موتور
  سوپاپ موتور
  ۳۰۵,۴۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت 125 بزرگ ویو
  سوپاپ موتورسیکلت 125 بزرگ ویو
  343061004
  ۳۴۳۰۶۱۰۰۴
  ۲۴۴,۶۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت 150 مقوایی ماراتن
  سوپاپ موتورسیکلت 150 مقوایی ماراتن
  110002014
  ۱۱۰۰۰۲۰۱۴
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت 200 تکنو
  سوپاپ موتورسیکلت 200 تکنو
  110003019
  ۱۱۰۰۰۳۰۱۹
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت 200 راپیدو
  سوپاپ موتورسیکلت 200 راپیدو
  110003018
  ۱۱۰۰۰۳۰۱۸
  ۲۱۷,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت 200 روان اصلی
  سوپاپ موتورسیکلت 200 روان اصلی
  110003003
  ۱۱۰۰۰۳۰۰۳
  ۳۱۰,۵۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت 200 زنجیری لوماکس
  سوپاپ موتورسیکلت 200 زنجیری لوماکس
  110003005
  ۱۱۰۰۰۳۰۰۵
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت 200 مقوایی ماراتن
  سوپاپ موتورسیکلت 200 مقوایی ماراتن
  110003020
  ۱۱۰۰۰۳۰۲۰
  ۲۰۶,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت 250 لیون
  سوپاپ موتورسیکلت 250 لیون
  110005001
  ۱۱۰۰۰۵۰۰۱
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت STYM 200
  سوپاپ موتورسیکلت STYM 200
  110003001
  ۱۱۰۰۰۳۰۰۱
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت آپاچی
  سوپاپ موتورسیکلت آپاچی
  110004003
  ۱۱۰۰۰۴۰۰۳
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت آپاچی 150 هندی
  سوپاپ موتورسیکلت آپاچی 150 هندی
  110004002
  ۱۱۰۰۰۴۰۰۲
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت آپاچی TTKIN
  سوپاپ موتورسیکلت آپاچی TTKIN
  110004005
  ۱۱۰۰۰۴۰۰۵
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت آپاچی TTKIN 180
  سوپاپ موتورسیکلت آپاچی TTKIN 180
  110004006
  ۱۱۰۰۰۴۰۰۶
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت آپاچی هندی MAHLE
  سوپاپ موتورسیکلت آپاچی هندی MAHLE
  110004001
  ۱۱۰۰۰۴۰۰۱
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت پالس 200 اصلی
  سوپاپ موتورسیکلت پالس 200 اصلی
  110008003
  ۱۱۰۰۰۸۰۰۳
  ۳۹۶,۷۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت پالس DTS
  سوپاپ موتورسیکلت پالس DTS
  110008002
  ۱۱۰۰۰۸۰۰۲
  ۳۳۰,۶۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت پالس LS 135
  سوپاپ موتورسیکلت پالس LS 135
  110008008
  ۱۱۰۰۰۸۰۰۸
  ۴۶۲,۸۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت پالس NS 150
  سوپاپ موتورسیکلت پالس NS 150
  110008007
  ۱۱۰۰۰۸۰۰۷
  ۶۰۳,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت پالس NS اصلی
  سوپاپ موتورسیکلت پالس NS اصلی
  110008004
  ۱۱۰۰۰۸۰۰۴
  ۷۱۴,۱۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت پالس NS هندی باجاج
  سوپاپ موتورسیکلت پالس NS هندی باجاج
  110008006
  ۱۱۰۰۰۸۰۰۶
  ۲۱۸,۹۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت پالس باکسر
  سوپاپ موتورسیکلت پالس باکسر
  110008009
  ۱۱۰۰۰۸۰۰۹
  ۱۹۸,۳۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت پالس نازک اصلی
  سوپاپ موتورسیکلت پالس نازک اصلی
  110008001
  ۱۱۰۰۰۸۰۰۱
  ۷۶۱,۷۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت رادیکال هوندا 200
  سوپاپ موتورسیکلت رادیکال هوندا 200
  سوپاپ موتور
  سوپاپ موتور
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 125 لیزر
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 125 لیزر
  سوپاپ موتور
  سوپاپ موتور
  ۲۴۱,۵۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 150 TTKIN
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 150 TTKIN
  110002005
  ۱۱۰۰۰۲۰۰۵
  ۸۶,۲۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 150 تکنیک سارا
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 150 تکنیک سارا
  سوپاپ موتور
  سوپاپ موتور
  ۲۸۹,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 200 FX
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 200 FX
  110003006
  ۱۱۰۰۰۳۰۰۶
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 200 TTKIN
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 200 TTKIN
  110003010
  ۱۱۰۰۰۳۰۱۰
  ۱۰۹,۲۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 200 استاندارد
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 200 استاندارد
  سوپاپ موتور
  سوپاپ موتور
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 200 تکنیک سارا
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 200 تکنیک سارا
  110003013
  ۱۱۰۰۰۳۰۱۳
  ۲۸۹,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 200 خارجی خار بالا
  سوپاپ موتورسیکلت هوندا 200 خارجی خار بالا
  110003004
  ۱۱۰۰۰۳۰۰۴
  ۱۰۳,۵۰۰ تومان

   سوپاپ

   سوپاپ موتور سیکلت چیست؟

   سوپاپ (Supap) همان واژه‌ای است که در زبان فارسی به "سوپاپ" یا "والو" معروف است.  سوپاپ (والو) در موتورهای داخلسوز انواعی از موتورسیکلت‌ها و خودروها به‌عنوان بخشی از سیستم سوخت و احتراق و دریافت و دفع گازهای سوخت به‌کار می‌رود. این‌ها برای کنترل جریان سوخت و هوا و همچنین برای تنظیم زمان باز و بسته شدن سوپاپ‌ها به‌کار می‌روند. سوپاپ (Valve) یکی از اجزای مهم موتورهای سیکلت است که وظیفه مدیریت ورود و خروج هوا و سوخت به داخل سیلندر را بر عهده دارد. این قطعه از جنس فلزی ساخته شده و به صورت گردان به داخل سر سیلندر نصب می‌شود. سوپاپ‌ها معمولاً به صورت جفتی در هر سیلندر وجود دارند و دو نوع اصلی دارند: سوپاپ ورودی (Intake Valve) و سوپاپ خروجی یا تخلیه (Exhaust Valve). سیستم سوپاپ (والو) در موتورسیکلت‌ها برای تضمین کارکرد صحیح و بهینه موتور نقش مهمی دارد. سوپاپ‌ها در طی فرآیند آماده‌سازی و سوزاندن مخلوط سوخت و هوا در سیلندرها به‌کار گرفته می‌شوند.

   مزایا سوپاپ موتور سیکلت:

   1. کنترل دقیق: سوپاپ‌ها امکان کنترل دقیق تر و بهتر بر روی ورود هوا و سوخت به داخل سیلندر را فراهم می‌کنند که می‌تواند به بهبود عملکرد و بهره‌وری موتور کمک کند.
   2. عمر طولانی: با استفاده از سوپاپ‌های با کیفیت، می‌توان عمر طولانی‌تری برای موتور فراهم کرد.
   3. تنظیمات: امکان تنظیم دقیق تر زمان باز و بسته شدن سوپاپ‌ها، امکان بهبود عملکرد و تنظیمات مختلف موتور را فراهم می‌کند.

   معایب سوپاپ موتور سیکلت:

   1. پیچیدگی: نصب و تعمیر سوپاپ‌ها نسبت به سایر قطعات موتور، پیچیده‌تر است و نیاز به دقت بالایی دارد.
   2. نگهداری: سوپاپ‌ها نیاز به نگهداری منظم دارند و در صورت عدم نگهداری مناسب، ممکن است باعث خرابی و مشکلات در عملکرد موتور شوند.
   3.  هزینه: نصب، تعمیر و تنظیمات سوپاپ‌ها هزینه بالایی دارد و نیاز به تخصص و تجهیزات خاص دارد.

   کاربرد سوپاپ موتورسیکلت

   سوپاپ‌های موتور سیکلت در مدیریت ورود هوا و سوخت به داخل سیلندر، نقش بسیار حیاتی دارند. آن‌ها مسئول افزایش یا کاهش جریان هوا و سوخت در سیلندر هستند که تأثیر زیادی بر عملکرد و بهره‌وری موتور دارد.

   خرید و قیمت سوپاپ موتور سیکلت در فروشگاه دیجی تیزرو

   همانطور که می‌دانید سوپاپ موتورسیکلت نقش مهمی در کارکرد موتورسیکلت دارد. شما عزیزان می‌توانید با توجه به نیاز خود سوپاپ مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنید.

   سوپاپ
   بر اساس سازنده
   • BAJAJ
   • BOXER
   • Kavir
   • Lion
   • MAHLE
   • Marathon
   • Other
   • Radikal
   • Rapido
   • STANDARD
   • TEKNO
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله