زنجیر کش
بر اساس سازنده
  • ALMAS
  • GY
  • KAMLA
  • LX
نوع موتور سیکلت
خیر
بله