دنده گیربکس 3 و مقابل 3-5 دنده موتورسیکلت لیون 20.29 ۳۰۸۰۱۷۰۰۴

  • قیمت خرید ۱۹۶,۰۰۰ تومان
    دست-مصرف کننده
29 دنده 3ومقابل 3ـ 5دنده لیون 20ـ
خیر
بله