تیوب فرغونی 400/8 یزد تایر
  تیوب فرغونی 400/8 یزد تایر
  102005002
  ۱۰۲۰۰۵۰۰۲
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت آساهی 19-450
  تیوب موتورسیکلت آساهی 19-450
  102008002
  ۱۰۲۰۰۸۰۰۲
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت آساهی 21-275/300
  تیوب موتورسیکلت آساهی 21-275/300
  102007004
  ۱۰۲۰۰۷۰۰۴
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 10-350
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 10-350
  102006006
  ۱۰۲۰۰۶۰۰۶
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 12-300
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 12-300
  102017003
  ۱۰۲۰۱۷۰۰۳
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 12-500
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 12-500
  102011001
  ۱۰۲۰۱۱۰۰۱
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 14-300
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 14-300
  102017005
  ۱۰۲۰۱۷۰۰۵
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 15-90-130
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 15-90-130
  102015001
  ۱۰۲۰۱۵۰۰۱
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 16-350
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 16-350
  102013001
  ۱۰۲۰۱۳۰۰۱
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 17-250
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 17-250
  102016004
  ۱۰۲۰۱۶۰۰۴
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 17-300
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 17-300
  102002004
  ۱۰۲۰۰۲۰۰۴
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 17-350
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 17-350
  102012003
  ۱۰۲۰۱۲۰۰۳
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 17-460
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 17-460
  102012001
  ۱۰۲۰۱۲۰۰۱
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 18-250
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 18-250
  102003002
  ۱۰۲۰۰۳۰۰۲
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 18-300
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 18-300
  102001002
  ۱۰۲۰۰۱۰۰۲
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 19-110/90
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 19-110/90
  102008001
  ۱۰۲۰۰۸۰۰۱
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 19-450
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 19-450
  102008003
  ۱۰۲۰۰۸۰۰۳
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت راپیدو 10-450/500
  تیوب موتورسیکلت راپیدو 10-450/500
  102006004
  ۱۰۲۰۰۶۰۰۴
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت راپیدو 12-300
  تیوب موتورسیکلت راپیدو 12-300
  102017002
  ۱۰۲۰۱۷۰۰۲
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت یزد بوتیل 18-300
  تیوب موتورسیکلت یزد بوتیل 18-300
  102001005
  ۱۰۲۰۰۱۰۰۵
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت یزد تایر 16-300
  تیوب موتورسیکلت یزد تایر 16-300
  102013002
  ۱۰۲۰۱۳۰۰۲
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت یزد تایر 17-350
  تیوب موتورسیکلت یزد تایر 17-350
  102012004
  ۱۰۲۰۱۲۰۰۴
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت یزد تایر 18-250
  تیوب موتورسیکلت یزد تایر 18-250
  102003012
  ۱۰۲۰۰۳۰۱۲
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت یزد تایر 18-350
  تیوب موتورسیکلت یزد تایر 18-350
  102010007
  ۱۰۲۰۱۰۰۰۷
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت یزد تایر 21-300
  تیوب موتورسیکلت یزد تایر 21-300
  102007005
  ۱۰۲۰۰۷۰۰۵
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 18-410
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 18-410
  102009002
  ۱۰۲۰۰۹۰۰۲
  بزودی
  تیوب موتورسیکلت ایران تایر 18-300
  تیوب موتورسیکلت ایران تایر 18-300
  102001001
  ۱۰۲۰۰۱۰۰۱
  ناموجود
  تیوب موتورسیکلت ایران تایر 21-300
  تیوب موتورسیکلت ایران تایر 21-300
  102007002
  ۱۰۲۰۰۷۰۰۲
  ناموجود
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 18-350
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 18-350
  102010006
  ۱۰۲۰۱۰۰۰۶
  ناموجود
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 18-400
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 18-400
  102009004
  ۱۰۲۰۰۹۰۰۴
  ناموجود
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 18-460
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا 18-460
  102009001
  ۱۰۲۰۰۹۰۰۱
  ناموجود
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا نچرال 21-300
  تیوب موتورسیکلت ایران یاسا نچرال 21-300
  102007001
  ۱۰۲۰۰۷۰۰۱
  ناموجود
  تیوب موتورسیکلت ویتنام 10-300
  تیوب موتورسیکلت ویتنام 10-300
  102006001
  ۱۰۲۰۰۶۰۰۱
  ناموجود
  تیوب موتورسیکلت یزد تایر 17-300
  تیوب موتورسیکلت یزد تایر 17-300
  102002008
  ۱۰۲۰۰۲۰۰۸
  ناموجود

   تیوب

   محفظه‌ای لاستیکی و گرد با دیواره ی نازک که پر از هوا می‌شود، و  آن را در تایر موتورسیکلت قرار می‌دهند.تیوب عقب موتورسیکلت یکی از مهم ترین اجزای چرخ موتورسیکلت می باشد، که درون لاستیک موتور قرار دارد و با باد کردن آن باعث می شود که لاستیک بتواند وزن موتور را تحمل کند ،  و موتور سیکلت بتواند به راحتی حرکت کند در تیوب ها نباید از ترکیبات بازیافتی استفاده شود. تیوب ها برند و سایزهای مختلفی دارند تیوب موتورسیکلت باید استحکام و ضخامت لازم را داشته باشد تا به راحتی تحت فشار و ضربه نترکد . از آنجایی که موتورسیکلت یک وسیله نقلیه ای دارای دوچرخ است، لذا تایر و تیوب در آن نقشی اساسی در ایمنی راکب دارد.یعنی اگر در سرعت بالا لاستیک پنچر شود احتمال اینکه موتور سوار دچار حادثه  شود و صدمه ببیند بسیار زیاد است.بنابراین در انتخاب تیوب موتور سیکلت نباید کوتاهی کرد.

   ویژگی مهم برای خرید یک تیوپ مناسب شامل موارد زیر است:
   ۱– سایز لاستیک    2-سرعت مجاز     3- بار مجاز      ۴-تاریخ تولید تیوپ و…است .
   تیوب
   بر اساس سازنده
   • Asahi
   • IranTire
   • Iranyasa
   • Rapido
   • Yazd Tire
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله