قفل تسمه ایی

+ -6 دسته‌بندی دیگر
تزئینات و لوازم جانبی
سایز
رنج سنی
نوع طوقه
نوع ترمز
خیر
بله