ترازیستور شاخدار موتورسیکلت CDI رادیکال RADIKAL
  ترازیستور شاخدار موتورسیکلت CDI رادیکال RADIKAL
  ترانزیستور
  ترانزیستور
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ترازیستور شاخدار موتورسیکلت تکنیک ویو G16
  ترازیستور شاخدار موتورسیکلت تکنیک ویو G16
  201001004
  ۲۰۱۰۰۱۰۰۴
  ۱۷۸,۴۰۰ تومان
  ترانزیستور 5 سیم موتورسیکلت ویو
  ترانزیستور 5 سیم موتورسیکلت ویو
  343047005
  ۳۴۳۰۴۷۰۰۵
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور 6 سیم کویر ویو
  ترانزیستور 6 سیم کویر ویو
  ترانزیستور
  ترانزیستور
  ۸۹۷,۱۰۰ تومان
  ترانزیستور رادیکال CDI
  ترانزیستور رادیکال CDI
  ترانزیستور
  ترانزیستور
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت 200 لیون LION
  ترانزیستور موتورسیکلت 200 لیون LION
  ترانزیستور
  ترانزیستور
  ۱۷۷,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI استاندارد
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI استاندارد
  201002015
  ۲۰۱۰۰۲۰۱۵
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI اوانس ریتارد رادیکال
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI اوانس ریتارد رادیکال
  201002014
  ۲۰۱۰۰۲۰۱۴
  ۱۲۶,۵۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI تکنیک سارا G17
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI تکنیک سارا G17
  201002013
  ۲۰۱۰۰۲۰۱۳
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI تکنیک سارا TECHNIC G18
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI تکنیک سارا TECHNIC G18
  ترانزیستور
  ترانزیستور
  ۱۰۱,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI لیون LION
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI لیون LION
  ترانزیستور
  ترانزیستور
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI میهن یدک
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI میهن یدک
  201002002
  ۲۰۱۰۰۲۰۰۲
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI میهن یدک آوانس ریتارد MIHAN YADAK
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI میهن یدک آوانس ریتارد MIHAN YADAK
  ترانزیستور
  ترانزیستور
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت PULS G17
  ترانزیستور موتورسیکلت PULS G17
  ترانزیستور
  ترانزیستور
  ۹۷,۷۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت آپاچی اصلی
  ترانزیستور موتورسیکلت آپاچی اصلی
  ترانزیستور
  ترانزیستور
  ۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت آپاچی جدید هندی
  ترانزیستور موتورسیکلت آپاچی جدید هندی
  201006003
  ۲۰۱۰۰۶۰۰۳
  ۳۴۹,۱۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت باکسر اصلی
  ترانزیستور موتورسیکلت باکسر اصلی
  201006008
  ۲۰۱۰۰۶۰۰۸
  ۴۷۶,۱۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت پالس NS اصلی
  ترانزیستور موتورسیکلت پالس NS اصلی
  201006002
  ۲۰۱۰۰۶۰۰۲
  ۱,۱۵۸,۵۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت پالس UG4 اصلی
  ترانزیستور موتورسیکلت پالس UG4 اصلی
  ترانزیستور
  ترانزیستور
  ۸۲۵,۲۰۰ تومان
  ترانزیستور موتورسیکلت تریل روان شماره دار اصلی
  ترانزیستور موتورسیکلت تریل روان شماره دار اصلی
  201004004
  ۲۰۱۰۰۴۰۰۴
  ۱,۰۱۸,۳۰۰ تومان
  ترانزیستور کویر CDI
  ترانزیستور کویر CDI
  ترانزیستور
  ترانزیستور
  ۱۶۶,۰۰۰ تومان
  ترازیستور شاخدار میهن یدک ( M20تکتازی )
  ترازیستور شاخدار میهن یدک - M20تکتازی -
  ترانزیستور
  ترانزیستور
  بزودی
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI ماراتن
  ترانزیستور موتورسیکلت CDI ماراتن
  201002019
  ۲۰۱۰۰۲۰۱۹
  ناموجود
  ترانزیستور موتورسیکلت پالس KH - DTS
  ترانزیستور موتورسیکلت پالس KH - DTS
  ترانزیستور
  ترانزیستور
  ناموجود
  ترانزیستور موتورسیکلت 70 درجه یک
  ترانزیستور موتورسیکلت 70 درجه یک
  343047003
  ۳۴۳۰۴۷۰۰۳
  سوکت ترانزیستور 5 سیم موتورسیکلت ویو
  سوکت ترانزیستور 5 سیم موتورسیکلت ویو
  343047006
  ۳۴۳۰۴۷۰۰۶

   ترانزیستور

   ترانزیستور
   بر اساس سازنده
   • Kavir
   • Lion
   • Mihan Yadak
   • PLUS
   • Radikal
   • Technic
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله