تایر
بر اساس سازنده
  • Iranyasa
سایز
رنج سنی
نوع طوقه
نوع ترمز
خیر
بله