لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 10-300
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 10-300
  تایر
  تایر
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 14-275
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 14-275
  تایر
  تایر
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 16-300
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 16-300
  تایر
  تایر
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 17-275
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 17-275
  تایر
  تایر
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 17-70/90
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 17-70/90
  تایر
  تایر
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 18-250
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 18-250
  تایر
  تایر
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 18-90/90
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 18-90/90
  تایر
  تایر
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 21-275
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 21-275
  تایر
  تایر
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 275x18F
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 275x18F
  101009002
  ۱۰۱۰۰۹۰۰۲
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس ایران یاسا 17-110/70
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس ایران یاسا 17-110/70
  تایر
  تایر
  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس ایران یاسا 17-130/70
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس ایران یاسا 17-130/70
  101020004
  ۱۰۱۰۲۰۰۰۴
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس ایران یاسا 17-1800/80
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس ایران یاسا 17-1800/80
  تایر
  تایر
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس ایران یاسا 17-70/90
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس ایران یاسا 17-70/90
  تایر
  تایر
  ۵۷۵,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس یزد تایر 17-90/90
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس یزد تایر 17-90/90
  تایر
  تایر
  ۷۲۵,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت زنبوری یزد تایر 275x18
  لاستیک جلو موتورسیکلت زنبوری یزد تایر 275x18
  101009003
  ۱۰۱۰۰۹۰۰۳
  ۴۳۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت کلیک یزد 90.80.14
  لاستیک جلو موتورسیکلت کلیک یزد 90.80.14
  101028005
  ۱۰۱۰۲۸۰۰۵
  ۷۹۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت یزد 70.90.17
  لاستیک جلو موتورسیکلت یزد 70.90.17
  101010011
  ۱۰۱۰۱۰۰۱۱
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت یزد تایر
  لاستیک جلو موتورسیکلت یزد تایر
  تایر
  تایر
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت یزد تایر 18-250
  لاستیک جلو موتورسیکلت یزد تایر 18-250
  تایر
  تایر
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت ایران یاسا 17-300
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت ایران یاسا 17-300
  101001002
  ۱۰۱۰۰۱۰۰۲
  ۵۳۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت ایران یاسا 18-300
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت ایران یاسا 18-300
  تایر
  تایر
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت ایران یاسا 18-350
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت ایران یاسا 18-350
  تایر
  تایر
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت یزد تایر 18-300
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت یزد تایر 18-300
  تایر
  تایر
  ۵۶۵,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج صاف ایران یاسا 16-350
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج صاف ایران یاسا 16-350
  تایر
  تایر
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج صاف ایران یاسا 18-300
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج صاف ایران یاسا 18-300
  تایر
  تایر
  ۵۷۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج صاف یزد تایر 18-350
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج صاف یزد تایر 18-350
  تایر
  تایر
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت اج درشت یزد تایر 300x 17
  لاستیک عقب موتورسیکلت اج درشت یزد تایر 300x 17
  101001007
  ۱۰۱۰۰۱۰۰۷
  ۵۳۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 12-300
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 12-300
  تایر
  تایر
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 12-450
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 12-450
  تایر
  تایر
  ۵۹۵,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 12-500
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 12-500
  تایر
  تایر
  ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-250
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-250
  تایر
  تایر
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-300
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-300
  تایر
  تایر
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-325
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-325
  تایر
  تایر
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-460
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-460
  تایر
  تایر
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-80/90
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-80/90
  تایر
  تایر
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 18-100/90
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 18-100/90
  تایر
  تایر
  ۶۴۵,۰۰۰ تومان

   تایر

   تایر (به انگلیسی: Tyre,Tire) یا لاستیک خودرو عبارت است از بخشی از شاسی یک خودرو یا وسیلهٔ نقلیهٔ دیگر که به‌صورت حلقه بر دُور چرخ خودرو قرار گرفته‌است. تایرها برای محافظت از رینگ چرخ و عملکرد بهتر خودرو در زمانی که موتور خودرو در تماس با دست انداز است ایجاد شده‌اند.

   تایر، قطعه‌ای لاستیکی است که بر روی چرخ‌های وسیلهٔ نقلیه سوار می‌شود، به‌نحوی‌که با سطح زمین همواره در تماس است و با کاستن از شدت ضربات ناشی از عوارض جاده و تحمل بار واردشده، حرکت چرخ و جابه‌جایی وسیلهٔ نقلیه را آسان می‌کند.
   بیشتر تایرها با هوا پر می‌شوند و از لاستیک یا پلاستیک‌های مصنوعی، که رفتاری مشابه لاستیک دارند، ساخته می‌شوند. آن‌ها را با سیم یا نخ تقویت می‌کنند.
   تایر
   بر اساس سازنده
   • Iranyasa
   • Yazd Tire
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله