لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 10-300
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 10-300
  تایر
  تایر
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 14-275
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 14-275
  تایر
  تایر
  ۶۲۵,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 16-300
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 16-300
  تایر
  تایر
  ۶۲۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 17-250
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 17-250
  تایر
  تایر
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 17-275
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 17-275
  تایر
  تایر
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 17-70/90
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 17-70/90
  تایر
  تایر
  ۵۶۹,۲۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 18-250
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 18-250
  تایر
  تایر
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 18-90/90
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 18-90/90
  تایر
  تایر
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 21-275
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 21-275
  تایر
  تایر
  ۹۷۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 21-300
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 21-300
  تایر
  تایر
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 21-80/100
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 21-80/100
  تایر
  تایر
  ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 21-90/100
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 21-90/100
  تایر
  تایر
  ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 275x18F
  لاستیک جلو موتورسیکلت ایران یاسا 275x18F
  101009002
  ۱۰۱۰۰۹۰۰۲
  ۵۷۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس ایران یاسا 17-110/70
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس ایران یاسا 17-110/70
  تایر
  تایر
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس ایران یاسا 17-1800/80
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس ایران یاسا 17-1800/80
  تایر
  تایر
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس ایران یاسا 17-70/90
  لاستیک جلو موتورسیکلت تیوبلس ایران یاسا 17-70/90
  تایر
  تایر
  ۷۲۴,۵۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت کلیک یزد 90.80.14
  لاستیک جلو موتورسیکلت کلیک یزد 90.80.14
  101028005
  ۱۰۱۰۲۸۰۰۵
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت یزد 70.90.17
  لاستیک جلو موتورسیکلت یزد 70.90.17
  101010011
  ۱۰۱۰۱۰۰۱۱
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت یزد تایر
  لاستیک جلو موتورسیکلت یزد تایر
  تایر
  تایر
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت یزد تایر 17-300
  لاستیک جلو موتورسیکلت یزد تایر 17-300
  تایر
  تایر
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک جلو موتورسیکلت یزد تایر 18-275
  لاستیک جلو موتورسیکلت یزد تایر 18-275
  تایر
  تایر
  ۵۷۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت ایران یاسا 17-300
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت ایران یاسا 17-300
  101001002
  ۱۰۱۰۰۱۰۰۲
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت ایران یاسا 18-300
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت ایران یاسا 18-300
  تایر
  تایر
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت ایران یاسا 18-350
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت ایران یاسا 18-350
  تایر
  تایر
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت یزد تایر 16-325
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت یزد تایر 16-325
  تایر
  تایر
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت یزد تایر 18-300
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج درشت یزد تایر 18-300
  تایر
  تایر
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج صاف ایران یاسا 16-350
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج صاف ایران یاسا 16-350
  تایر
  تایر
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج صاف ایران یاسا 18-300
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج صاف ایران یاسا 18-300
  تایر
  تایر
  ۷۳۵,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج صاف یزد تایر 16-350
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج صاف یزد تایر 16-350
  تایر
  تایر
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج صاف یزد تایر 18-350
  لاستیک عقب موتورسیکلت آج صاف یزد تایر 18-350
  تایر
  تایر
  ۹۴۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت اج درشت یزد تایر 300x 17
  لاستیک عقب موتورسیکلت اج درشت یزد تایر 300x 17
  101001007
  ۱۰۱۰۰۱۰۰۷
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 12-450
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 12-450
  تایر
  تایر
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 12-500
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 12-500
  تایر
  تایر
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-100/90
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-100/90
  تایر
  تایر
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-300
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-300
  تایر
  تایر
  ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-325
  لاستیک عقب موتورسیکلت ایران یاسا 17-325
  تایر
  تایر
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان

   تایر

   تایر (به انگلیسی: Tyre,Tire) یا لاستیک خودرو عبارت است از بخشی از شاسی یک خودرو یا وسیلهٔ نقلیهٔ دیگر که به‌صورت حلقه بر دُور چرخ خودرو قرار گرفته‌است. تایرها برای محافظت از رینگ چرخ و عملکرد بهتر خودرو در زمانی که موتور خودرو در تماس با دست انداز است ایجاد شده‌اند.

   تایر، قطعه‌ای لاستیکی است که بر روی چرخ‌های وسیلهٔ نقلیه سوار می‌شود، به‌نحوی‌که با سطح زمین همواره در تماس است و با کاستن از شدت ضربات ناشی از عوارض جاده و تحمل بار واردشده، حرکت چرخ و جابه‌جایی وسیلهٔ نقلیه را آسان می‌کند.
   بیشتر تایرها با هوا پر می‌شوند و از لاستیک یا پلاستیک‌های مصنوعی، که رفتاری مشابه لاستیک دارند، ساخته می‌شوند. آن‌ها را با سیم یا نخ تقویت می‌کنند.
   تایر
   بر اساس سازنده
   • Iranyasa
   • karen
   • Yazd Tire
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله