بوبین برق 2 بوبین موتورسیکلت میهن یدک
  بوبین برق 2 بوبین موتورسیکلت میهن یدک
  165008002
  ۱۶۵۰۰۸۰۰۲
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  بوبین برق 2 بوبین کامل موتورسیکلت با صفحه ویو
  بوبین برق 2 بوبین کامل موتورسیکلت با صفحه ویو
  343038004
  ۳۴۳۰۳۸۰۰۴
  ۵۰۶,۰۰۰ تومان
  بوبین برق 6 بوبین موتورسیکلت تک سیم زرد
  بوبین برق 6 بوبین موتورسیکلت تک سیم زرد
  343038009
  ۳۴۳۰۳۸۰۰۹
  ۴۸۸,۰۰۰ تومان
  بوبین برق 6 بوبین موتورسیکلت ویو میهن یدک
  بوبین برق 6 بوبین موتورسیکلت ویو میهن یدک
  343038005
  ۳۴۳۰۳۸۰۰۵
  ۶۳۲,۵۰۰ تومان
  بوبین برق 8 بوبین موتورسیکلت 4 سیم ویو
  بوبین برق 8 بوبین موتورسیکلت 4 سیم ویو
  343038007
  ۳۴۳۰۳۸۰۰۷
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  بوبین برق کامل موتورسیکلت ویو کویر
  بوبین برق کامل موتورسیکلت ویو کویر
  343038012
  ۳۴۳۰۳۸۰۱۲
  ۲,۲۷۳,۵۰۰ تومان
  بوبین چراغ موتورسیکلت CDI
  بوبین چراغ موتورسیکلت CDI
  165009002
  ۱۶۵۰۰۹۰۰۲
  ۱۶۶,۷۰۰ تومان
  بوبین چراغ موتورسیکلت میهن یدک
  بوبین چراغ موتورسیکلت میهن یدک
  165009005
  ۱۶۵۰۰۹۰۰۵
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  بوبین روغنی 4 تایی موتورسیکلت میهن یدک
  بوبین روغنی 4 تایی موتورسیکلت میهن یدک
  165004002
  ۱۶۵۰۰۴۰۰۲
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  بوبین روغنی موتورسیکلت مکسیم 4 عددی
  بوبین روغنی موتورسیکلت مکسیم 4 عددی
  165004004
  ۱۶۵۰۰۴۰۰۴
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان
  بوبین موتورسیکلت آپاچی اصلی TVS
  بوبین موتورسیکلت آپاچی اصلی TVS
  165012002
  ۱۶۵۰۱۲۰۰۲
  ۱,۰۸۴,۴۰۰ تومان
  بوبین موتورسیکلت پالس 180 اصلی DTS
  بوبین موتورسیکلت پالس 180 اصلی DTS
  165012003
  ۱۶۵۰۱۲۰۰۳
  ۱,۰۵۸,۰۰۰ تومان
  بوبین موتورسیکلت پالس NS 200 کاربراتور اصلی
  بوبین موتورسیکلت پالس NS 200 کاربراتور اصلی
  165012005
  ۱۶۵۰۱۲۰۰۵
  ۱,۱۹۰,۲۰۰ تومان
  بوبین موتورسیکلت پالس NS انژکتور اصلی
  بوبین موتورسیکلت پالس NS انژکتور اصلی
  165012011
  ۱۶۵۰۱۲۰۱۱
  ۱,۵۲۰,۸۰۰ تومان
  بوبین موتورسیکلت پالس UG4
  بوبین موتورسیکلت پالس UG4
  165012004
  ۱۶۵۰۱۲۰۰۴
  ۹۹۰,۲۰۰ تومان
  بوبین کامل انژکتوری موتورسیکلت ویو کویر
  بوبین کامل انژکتوری موتورسیکلت ویو کویر
  343038011
  ۳۴۳۰۳۸۰۱۱
  ۱,۷۱۹,۵۰۰ تومان
  بوبین کامل موتورسیکلت کلیک کویر
  بوبین کامل موتورسیکلت کلیک کویر
  303047001
  ۳۰۳۰۴۷۰۰۱
  ۱,۳۵۸,۵۰۰ تومان
  بوبین کشویی روغنی موتورسیکلت میهن یدک
  بوبین کشویی روغنی موتورسیکلت میهن یدک
  165002003
  ۱۶۵۰۰۲۰۰۳
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق 8 بوبین با صفحه موتورسیکلت میهن یدک
  دستگاه برق 8 بوبین با صفحه موتورسیکلت میهن یدک
  165010004
  ۱۶۵۰۱۰۰۰۴
  ۶۰۱,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق 8 بوبین روغنی 2 پیچ موتورسیکلت تریل
  دستگاه برق 8 بوبین روغنی 2 پیچ موتورسیکلت تریل
  165003002
  ۱۶۵۰۰۳۰۰۲
  ۴۹۰,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق 8 بوبین روغنی موتورسیکلت KG
  دستگاه برق 8 بوبین روغنی موتورسیکلت KG
  165003005
  ۱۶۵۰۰۳۰۰۵
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق 8 بوبین موتورسیکلت 3 سیم ویو
  دستگاه برق 8 بوبین موتورسیکلت 3 سیم ویو
  343038008
  ۳۴۳۰۳۸۰۰۸
  ۶۲۰,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق 8 بوبین موتورسیکلت رادیکال
  دستگاه برق 8 بوبین موتورسیکلت رادیکال
  165001011
  ۱۶۵۰۰۱۰۱۱
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق 8 بوبین موتورسیکلت میهن یدک
  دستگاه برق 8 بوبین موتورسیکلت میهن یدک
  165001018
  ۱۶۵۰۰۱۰۱۸
  ۵۲۸,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق 8 بوبین هرمزی موتورسیکلت میهن یدک
  دستگاه برق 8 بوبین هرمزی موتورسیکلت میهن یدک
  165001005
  ۱۶۵۰۰۱۰۰۵
  ۵۷۲,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق 8 بوبین کویر
  دستگاه برق 8 بوبین کویر
  165001007
  ۱۶۵۰۰۱۰۰۷
  ۵۳۲,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق 8 پایه دار ضد آب موتورسیکلت رادیکال
  دستگاه برق 8 پایه دار ضد آب موتورسیکلت رادیکال
  165002005
  ۱۶۵۰۰۲۰۰۵
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق بوبین روغنی موتورسیکلت کویر
  دستگاه برق بوبین روغنی موتورسیکلت کویر
  165003008
  ۱۶۵۰۰۳۰۰۸
  ۶۳۸,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق روغنی موتورسیکلت راپیدو
  دستگاه برق روغنی موتورسیکلت راپیدو
  165003003
  ۱۶۵۰۰۳۰۰۳
  ۴۲۷,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق روغنی موتورسیکلت میهن یدک MIHAN YADAK
  دستگاه برق روغنی موتورسیکلت میهن یدک MIHAN YADAK
  165003010
  ۱۶۵۰۰۳۰۱۰
  ۵۵۷,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق موتورسیکلت 8 بوبین استاندارد
  دستگاه برق موتورسیکلت 8 بوبین استاندارد
  165001009
  ۱۶۵۰۰۱۰۰۹
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق کامل با صفحه موتورسیکلت تکنیک سارا TECHNIC
  دستگاه برق کامل با صفحه موتورسیکلت تکنیک سارا TECHNIC
  165010001
  ۱۶۵۰۱۰۰۰۱
  ۸۸۵,۵۰۰ تومان
  دستگاه برق کامل با صفحه موتورسیکلت کویر
  دستگاه برق کامل با صفحه موتورسیکلت کویر
  165010005
  ۱۶۵۰۱۰۰۰۵
  ۷۱۸,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق کامل باصفحه سوکت بزرگ موتورسیکلت تکنیک سارا
  دستگاه برق کامل باصفحه سوکت بزرگ موتورسیکلت تکنیک سارا
  165010002
  ۱۶۵۰۱۰۰۰۲
  ۸۹۷,۰۰۰ تومان
  دستگاه چراغ تایمینگ موتورسیکلت میهن
  دستگاه چراغ تایمینگ موتورسیکلت میهن
  306003
  ۳۰۶۰۰۳
  ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  دستگاه برق زیزو روغنی
  دستگاه برق زیزو روغنی
  165003006
  ۱۶۵۰۰۳۰۰۶
  ناموجود

   بوبین و دستگاه برق

   بوبین و دستگاه برق چیست؟

   بوبین یا کویل انتقال برق است که در موتورسیکلت برای تولید جریان الکتریکی برای ایجاد جرقه در سوزن ازدیاد استفاده می‌شود. این جرقه به سوزن ازدیاد منتقل می‌شود و باعث اشتعال سوخت و سازگارا در سیلندر موتور می‌شود. به این ترتیب، بوبین و دستگاه برق موتورسیکلت برای ایجاد سوخت و سازگارا در موتور استفاده می‌شود.

   تاریخچه بوبین و دستگاه برق

   تاریخچه بوبین و دستگاه برق موتورسیکلت به دوران اوایل تولید موتورسیکلت‌ها بازمی‌گردد. در آغاز، موتورهای سیکلت‌ها از سیستم الکتریکی نبودند و برای راه‌اندازی از دستگاه زمزمه استفاده می‌شد. اما با پیشرفت فناوری و نیاز به سیستم الکتریکی برای روشنایی، سیستم تولید جرقه و آتش‌زنه در موتورسیکلت‌ها نیازمند بوبین و دستگاه برق شد.
   در سال 1880، شرکت آلمانی بوش (Bosch) توسط رابرت بوش تأسیس شد و اولین بوبین الکتریکی را برای استفاده در موتورسیکلت تولید کرد. این بوبین الکتریکی به طور گسترده در صنعت موتورسیکلت‌ها استفاده شد و هنوز هم یک قطعه اساسی در سیستم الکتریکی موتورسیکلت‌ها است.
   از آن زمان تاکنون، فناوری بوبین و دستگاه برق موتورسیکلت به طور چشمگیری پیشرفت کرده است و از تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای مانند سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوتری برای بهبود عملکرد و کارایی استفاده می‌شود.

   انواع بوبین و دستگاه برق موتورسیکلت

   1. بوبین CDI (Capacitor Discharge Ignition) 
   2. بوبین ایگنیشن معمولی
   3. بوبین ایگنیشن دیجیتال
   4. بوبین ایگنیشن پلاسما

   دستگاه برق موتورسیکلت

   1. ژنراتور
   2. استارتر
   3. سیستم شارژ باتری
   4. سیستم ایگنیشن (ترمینال، کویل، بوبین)

   کاربردهای بوبین و دستگاه برق موتورسیکلت

   بوبین CDI (Capacitor Discharge Ignition) یک نوع بوبین ایگنیشن است که برای ایجاد جرقه الکتریکی برای اشتعال مخلوط سوخت و هوا در سیلندر موتور استفاده می‌شود. این نوع بوبین از یک کاندنساتور برای ذخیره انرژی برق استفاده می‌کند و در نتیجه جرقه قوی‌تر و پایدارتری را تولید می‌کند.
   بوبین ایگنیشن معمولی یا مغناطیسی نیز از یک مغناطیس دائم و یک هسته فلزی برای تولید جرقه الکتریکی استفاده می‌کند. این نوع بوبین به طور معمول در موتورهای کوچک و متوسط استفاده می‌شود.
   بوبین ایگنیشن دیجیتال از یک مدار الکترونیکی برای تنظیم زمان اشتعال و تولید جرقه الکتریکی استفاده می‌کند. این نوع بوبین به طور معمول در موتورهای پرقدرت و با عملکرد بالا استفاده می‌شود.
   بوبین ایگنیشن پلاسما نیز از یک مدار الکترونیکی برای تولید جرقه پلاسمایی قوی و پایدار استفاده می‌کند. این نوع بوبین به طور عمده در موتورهای راننده‌های مسابقه و موتورهای سنگین استفاده می‌شود.
   دستگاه برق موتورسیکلت شامل ژنراتور برای تولید برق، استارتر برای راه‌اندازی موتور، سیستم شارژ باتری برای شارژ کردن باتری و سیستم ایگنیشن که شامل ترمینال، کوئل و بوبین است، است. این دستگاه‌ها با همکاری بوبین‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی دیگر، به منظور عملکرد صحیح و پایدار موتورسیکلت لازم است.

   نوع کارکرد بوبین موتورسیکلت

   بوبین موتورسیکلت در سیستم ایگنیشن برای تولید جرقه الکتریکی برای اشتعال مخلوط سوخت و هوا در سیلندر موتور استفاده می‌شود. وظیفه بوبین در موتورسیکلت، تبدیل جریان برق از باتری به یک جرقه الکتریکی قوی و پایدار است که مورد نیاز برای اشتعال مخلوط سوخت و هوا در سیلندر موتور است. این جرقه الکتریکی باعث ایجاد انفجار در سیلندر موتور می‌شود و نیروی لازم برای حرکت موتورسیکلت تولید می‌شود. بنابراین، بوبین موتورسیکلت یک نقش بسیار حیاتی در عملکرد صحیح و پایدار موتورسیکلت دارد.

   خرید و قیمت بوبین و دستگاه برق در فروشگاه دیجی تیزرو

   فروشگاه دیجی تیزرو در زمینه قطعات موتورسیکلت سعی دارد طبق نیاز کاربران خود محصولاتی ارائه دهد تا رضایت مشتریان خود را جلب کند. شما عزیزان می‌توانید با توجه به نوع سوخت موتورسیکلت خود بهترین نوع بوبین و دستگاه برق را اننتخاب و از قطعه ای که خریداری میکنید رضایت کامل را داشته باشید.

   بوبین و دستگاه برق
   بر اساس سازنده
   • Kavir
   • Mihan Yadak
   • Rapido
   • Technic
   • TVS
   • Zizo
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله