آمپر بنزین موتورسیکلت پالس 4 ضلعی باجاج BAJAJ DTS180
  آمپر بنزین موتورسیکلت پالس 4 ضلعی باجاج BAJAJ DTS180
  270004001
  ۲۷۰۰۰۴۰۰۱
  ۴۳۷,۰۰۰ تومان
  آمپر بنزین موتورسیکلت پالس 6 ضلعی باجاج BAJAJ UG4
  آمپر بنزین موتورسیکلت پالس 6 ضلعی باجاج BAJAJ UG4
  270004002
  ۲۷۰۰۰۴۰۰۲
  ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  آمپر بنزین موتورسیکلت پالس باجاج BAJAJ NS
  آمپر بنزین موتورسیکلت پالس باجاج BAJAJ NS
  270004004
  ۲۷۰۰۰۴۰۰۴
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  آهن صفحه کلاچ موتورسیکلت پالس BAJAJ - NS
  آهن صفحه کلاچ موتورسیکلت پالس BAJAJ - NS
  صفحه کلاچ
  صفحه کلاچ
  ۳۳۳,۵۰۰ تومان
  ابر هواکش موتورسیکلت باجاج BAJAJ NS 150
  ابر هواکش موتورسیکلت باجاج BAJAJ NS 150
  266002011
  ۲۶۶۰۰۲۰۱۱
  ۱۴۹,۵۰۰ تومان
  انگشتی سیلندر موتورسیکلت پالس باجاج BAJAJ DTS
  انگشتی سیلندر موتورسیکلت پالس باجاج BAJAJ DTS
  انگشتی سیلندر پالس
  انگشتی سیلندر پالس
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ موتورسیکلت پالس NS اصلی باجاج BAJAJ
  چهارشاخ کلاچ موتورسیکلت پالس NS اصلی باجاج BAJAJ
  چهار شاخ کلاچ
  چهار شاخ کلاچ
  ۵۹۸,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ موتورسیکلت پالس باجاج BAJAJ UG4
  چهارشاخ کلاچ موتورسیکلت پالس باجاج BAJAJ UG4
  چهارشاخ کلاچ
  چهارشاخ کلاچ
  ۶۰۸,۳۰۰ تومان
  ذغال خلاصی موتورسیکلت پالس باجاج BAJAJ NS
  ذغال خلاصی موتورسیکلت پالس باجاج BAJAJ NS
  288002007
  ۲۸۸۰۰۲۰۰۷
  ۸۷,۵۰۰ تومان
  رابط کاربراتور موتورسیکلت پالس باجاج BAJAJ  NS
  رابط کاربراتور موتورسیکلت پالس باجاج BAJAJ NS
  رابط کاربراتور
  رابط کاربراتور
  ۱۱۲,۳۰۰ تومان
  راهنما موتورسیکلت پالس NS اصلی BAJAJ
  راهنما موتورسیکلت پالس NS اصلی BAJAJ
  163003009
  ۱۶۳۰۰۳۰۰۹
  ۳۱۷,۴۰۰ تومان
  سه راهی فرمان پایین موتور سیکلت پالس باجاج NS
  سه راهی فرمان پایین موتور سیکلت پالس باجاج NS
  136003007
  ۱۳۶۰۰۳۰۰۷
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  سوپاپ موتورسیکلت پالس NS هندی باجاج
  سوپاپ موتورسیکلت پالس NS هندی باجاج
  110008006
  ۱۱۰۰۰۸۰۰۶
  ۲۱۸,۹۰۰ تومان
  سیم کیلومتر موتورسیکلت باکسر باجاج BAJAJ
  سیم کیلومتر موتورسیکلت باکسر باجاج BAJAJ
  200003002
  ۲۰۰۰۰۳۰۰۲
  ۷۱,۴۰۰ تومان
  صفحه کلاچ موتورسیکلت اصلی BAJAJ NS
  صفحه کلاچ موتورسیکلت اصلی BAJAJ NS
  صفحه کلاچ
  صفحه کلاچ
  ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
  صفحه کلاچ موتورسیکلت پالس اصلی BAJAJ DTS 180
  صفحه کلاچ موتورسیکلت پالس اصلی BAJAJ DTS 180
  153005013
  ۱۵۳۰۰۵۰۱۳
  ۱,۴۵۴,۷۰۰ تومان
  صفحه کلاچ موتورسیکلت پالس اصلی BAJAJ UG4
  صفحه کلاچ موتورسیکلت پالس اصلی BAJAJ UG4
  صفحه کلاچ
  صفحه کلاچ
  ۱,۴۳۷,۵۰۰ تومان
  قاب خود کیلومتر موتورسیکلت NS باجاج BAJAJ
  قاب خود کیلومتر موتورسیکلت NS باجاج BAJAJ
  قاب کیلومتر موتور
  قاب کیلومتر موتور
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  لاستیک قاب زنجیر موتورسیکلت پالس BAJAJ
  لاستیک قاب زنجیر موتورسیکلت پالس BAJAJ
  158005002
  ۱۵۸۰۰۵۰۰۲
  ۱۳,۸۰۰ تومان
  لاستیک گیت موتورسیکلت پالس اصلی باجاج BAJAJ NS
  لاستیک گیت موتورسیکلت پالس اصلی باجاج BAJAJ NS
  لاستیک گیت
  لاستیک گیت
  ۵۰,۷۰۰ تومان
  لاستیک هواکش موتورسیکلت پالس اصلی باجاج BAJAJ
  لاستیک هواکش موتورسیکلت پالس اصلی باجاج BAJAJ
  1210391 یت ـ
  ۱۲۱۰۳۹۱ یت ـ
  ۱۷۱,۹۰۰ تومان
  لاستیک هواکش موتورسیکلت پالس باجاج BAJAJ NS
  لاستیک هواکش موتورسیکلت پالس باجاج BAJAJ NS
  238003002
  ۲۳۸۰۰۳۰۰۲
  ۲۷۷,۷۰۰ تومان
  میل بادامک موتورسیکلت پالس 150 باجاج BAJAJ NS
  میل بادامک موتورسیکلت پالس 150 باجاج BAJAJ NS
  میل بادامک ان اس
  میل بادامک ان اس
  ۶۵۸,۶۰۰ تومان
  میل عقب موتورسیکلت پالس 180 باجاج BAJAJ
  میل عقب موتورسیکلت پالس 180 باجاج BAJAJ
  میل عقب موتورسیکلت
  میل عقب موتورسیکلت
  ۲۰۶,۳۰۰ تومان
  کاسه ساچمه موتورسیکلت پالس NS اصلی باجاج BAJAJ
  کاسه ساچمه موتورسیکلت پالس NS اصلی باجاج BAJAJ
  184003004
  ۱۸۴۰۰۳۰۰۴
  ۵۹۵,۱۰۰ تومان
  آهن صفحه کلاچ موتورسیکلت پولسار BAJAJ
  آهن صفحه کلاچ موتورسیکلت پولسار BAJAJ
  صفحه کلاچ
  صفحه کلاچ
  ناموجود
  پاشاخ کمک جلو موتورسیکلت پالس NS باجاج
  پاشاخ کمک جلو موتورسیکلت پالس NS باجاج
  168008002
  ۱۶۸۰۰۸۰۰۲
  ناموجود

   لوازم یدکی موتورسیکلت باجاج Bajaj

   لوازم یدکی موتورسیکلت باجاج Bajaj
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله