اهرم ترمز
بر اساس سازنده
  • Kavir
  • Maxim
  • Other
  • TVS
نوع موتور سیکلت
خیر
بله