ترموستات موتورسیکلت NS اصلی
  ترموستات موتورسیکلت NS اصلی
  288002005
  ۲۸۸۰۰۲۰۰۵
  ۴۳۵,۰۰۰ تومان
  ترموستات موتورسیکلت بنلی اصلی
  ترموستات موتورسیکلت بنلی اصلی
  288002011
  ۲۸۸۰۰۲۰۱۱
  ۴۹۱,۹۰۰ تومان
  ذغال آب موتورسیکلت اصلی اونومیندا UNO MINDA NS
  ذغال آب موتورسیکلت اصلی اونومیندا UNO MINDA NS
  288002004
  ۲۸۸۰۰۲۰۰۴
  ۳۳۰,۶۰۰ تومان
  ذغال استارت موتورسیکلت 200و4 150تایی LX
  ذغال استارت موتورسیکلت 200و4 150تایی LX
  288004004
  ۲۸۸۰۰۴۰۰۴
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  ذغال استارت موتورسیکلت آپاچی اصلی کاملا KAMLA
  ذغال استارت موتورسیکلت آپاچی اصلی کاملا KAMLA
  288004005
  ۲۸۸۰۰۴۰۰۵
  ۱۹۵,۵۰۰ تومان
  ذغال استارت موتورسیکلت روان
  ذغال استارت موتورسیکلت روان
  288004001
  ۲۸۸۰۰۴۰۰۱
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  ذغال استارت موتورسیکلت ویو کامل 2مدل مکسیم MAXIM
  ذغال استارت موتورسیکلت ویو کامل 2مدل مکسیم MAXIM
  288004006
  ۲۸۸۰۰۴۰۰۶
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ذغال چراغ جلو موتور سیکلت هوندا تکنیک سارا
  ذغال چراغ جلو موتور سیکلت هوندا تکنیک سارا
  131001001
  ۱۳۱۰۰۱۰۰۱
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  ذغال چراغ جلو موتور سیکلت ویو
  ذغال چراغ جلو موتور سیکلت ویو
  131001004
  ۱۳۱۰۰۱۰۰۴
  ۳۹,۶۰۰ تومان
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت پالس سه شاخ
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت پالس سه شاخ
  131002004
  ۱۳۱۰۰۲۰۰۴
  ۱۳۵,۵۰۰ تومان
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت ترنادو شرکتی
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت ترنادو شرکتی
  131001007
  ۱۳۱۰۰۱۰۰۷
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت تریل فلزی 2 خار
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت تریل فلزی 2 خار
  131002002
  ۱۳۱۰۰۲۰۰۲
  ۷۶,۴۰۰ تومان
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت تریل فلزی 3 خار
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت تریل فلزی 3 خار
  131002003
  ۱۳۱۰۰۲۰۰۳
  ۷۶,۴۰۰ تومان
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت تریل گلد لاکی
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت تریل گلد لاکی
  131002001
  ۱۳۱۰۰۲۰۰۱
  ۵۲,۹۰۰ تومان
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت گلد با چراغ کوچک
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت گلد با چراغ کوچک
  131002005
  ۱۳۱۰۰۲۰۰۵
  ۶۶,۱۰۰ تومان
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت هوندا استاندارد
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت هوندا استاندارد
  131001010
  ۱۳۱۰۰۱۰۱۰
  ۵۷,۵۰۰ تومان
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت هوندا رادیکال
  ذغال چراغ جلو موتورسیکلت هوندا رادیکال
  131001003
  ۱۳۱۰۰۱۰۰۳
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ذغال چراغ خطر موتورسیکلت درجه یک شرکتی ترنادو
  ذغال چراغ خطر موتورسیکلت درجه یک شرکتی ترنادو
  131003001
  ۱۳۱۰۰۳۰۰۱
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ذغال چراغ راهنما موتورسیکلت درجه یک شرکتی ترنادو
  ذغال چراغ راهنما موتورسیکلت درجه یک شرکتی ترنادو
  131004005
  ۱۳۱۰۰۴۰۰۵
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  ذغال چراغ راهنما موتورسیکلت رادیکال
  ذغال چراغ راهنما موتورسیکلت رادیکال
  131004001
  ۱۳۱۰۰۴۰۰۱
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  ذغال چراغ و راهنما موتورسیکلت ویو کامل
  ذغال چراغ و راهنما موتورسیکلت ویو کامل
  343100002
  ۳۴۳۱۰۰۰۰۲
  ۹۹,۱۰۰ تومان
  ذغال خطر موتورسیکلت تریل GY
  ذغال خطر موتورسیکلت تریل GY
  131003007
  ۱۳۱۰۰۳۰۰۷
  ۳۳,۰۰۰ تومان
  ذغال خطر موتورسیکلت تک نور
  ذغال خطر موتورسیکلت تک نور
  131003003
  ۱۳۱۰۰۳۰۰۳
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ذغال خطر موتورسیکلت ماهان یدک
  ذغال خطر موتورسیکلت ماهان یدک
  131003004
  ۱۳۱۰۰۳۰۰۴
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ذغال خطر موتورسیکلت هوندا رادیکال
  ذغال خطر موتورسیکلت هوندا رادیکال
  131003002
  ۱۳۱۰۰۳۰۰۲
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ذغال خلاصی موتورسیکلت پالس باجاج BAJAJ NS
  ذغال خلاصی موتورسیکلت پالس باجاج BAJAJ NS
  288002007
  ۲۸۸۰۰۲۰۰۷
  ۸۷,۵۰۰ تومان
  ذغال دنده شمار موتورسیکلت 5 دنده تک پیچ
  ذغال دنده شمار موتورسیکلت 5 دنده تک پیچ
  288003001
  ۲۸۸۰۰۳۰۰۱
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  ذغال دنده شمار موتورسیکلت 5 دنده دو پیچ مکسیم MAXIM
  ذغال دنده شمار موتورسیکلت 5 دنده دو پیچ مکسیم MAXIM
  288003003
  ۲۸۸۰۰۳۰۰۳
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  ذغال دنده شمار موتورسیکلت تریل T2
  ذغال دنده شمار موتورسیکلت تریل T2
  288003007
  ۲۸۸۰۰۳۰۰۷
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  ذغال دنده شمار موتورسیکلت روان
  ذغال دنده شمار موتورسیکلت روان
  288003002
  ۲۸۸۰۰۳۰۰۲
  ۱۹۵,۵۰۰ تومان
  ذغال دنده شمار موتورسیکلت ویو
  ذغال دنده شمار موتورسیکلت ویو
  343052007
  ۳۴۳۰۵۲۰۰۷
  ۸۰,۵۰۰ تومان
  ذغال راهنما موتورسیکلت ماهان یدک
  ذغال راهنما موتورسیکلت ماهان یدک
  131004006
  ۱۳۱۰۰۴۰۰۶
  ۱۲,۶۰۰ تومان
  سنسور آب موتورسیکلت 250 و 300 بنلی اصلی
  سنسور آب موتورسیکلت 250 و 300 بنلی اصلی
  288002009
  ۲۸۸۰۰۲۰۰۹
  ۶۲۰,۰۰۰ تومان
  سنسور دمای انجین موتورسیکلت 300 بنلی
  سنسور دمای انجین موتورسیکلت 300 بنلی
  288002010
  ۲۸۸۰۰۲۰۱۰
  ۶۴۸,۰۰۰ تومان
  سنسور روغن موتورسیکلت 250 بنلی
  سنسور روغن موتورسیکلت 250 بنلی
  288002008
  ۲۸۸۰۰۲۰۰۸
  ۴۱۲,۶۰۰ تومان
  سنسور روغن موتورسیکلت NS اصلی
  سنسور روغن موتورسیکلت NS اصلی
  288002006
  ۲۸۸۰۰۲۰۰۶
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان

   انواع ذغال

   ذغال موتورسیکلت چیست؟

   ذغال یا کربن‌ زنی موتورسیکلت یک فعالیت مهم در دنیای موتورسیکلت و خودروسازی است. این فرآیند به وسیله کربنتور (Carburetor) انجام می‌شود. کربنتور یک تجهیز مهم در موتورسیکلت است که بنزین را با هوا مخلوط می‌کند تا در داخل سیلندر مورد اشتعال قرار گیرد.

   کاربرد ذغال موتور:

   1.  مخلوط سوخت: در مرحله ذغال کربنتور موتورسیکلت، هوا و بنزین درست به میزان صحیح باهم ترکیب می‌شوند. این مخلوط باید دقیقاً منطبق با نیازهای موتور باشد تا اشتعال به موقع رخ دهد و موتور به بهره‌وری بالا عمل کند.
   2. تنظیم موتور: با تنظیم مقادیر مناسب در ذغال، موتورسیکلت به بهره‌وری بهینه خود خواهد رسید. تنظیم نادرست می‌تواند منجر به افزایش مصرف سوخت یا کاهش قدرت موتور گردد.
   3. کارکرد صحیح: ذغال موتورسیکلت از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا دقت در ترکیب صحیح سوخت و هوا به عملکرد موتور تأثیر چشمگیری می‌گذارد.

   در نهایت، ذغال موتورسیکلت یک فرایند اساسی برای اجرای بهینه و صحیح این وسیله نقلیه است که نیاز به توجه و دقت خاص دارد تا موتور به بهترین شکل ممکن عمل کند.

   انواع ذغال موتورسیکلت:

   •  ذغال دنده شمار (Gear indicator bulb):

      این نوع ذغال به راننده اطلاع می‌دهد که موتورسیکلت در چه دنده‌ای قرار دارد. هر دنده دارای یک لامپ یا نشانگر خاص است که نشان‌دهنده دنده‌ای است که در حال حاضر فعال است.

   • ذغال خلاصی (High beam indicator):

      ذغال خلاصی یا چراغ خلاصی نشانگر است که به راننده اعلام می‌کند که چراغ بالایی (فرمان‌های بزرگنمای) روشن است و نور بسیار روشنی در حال استفاده است.

   • ذغال خطر (Hazard indicator):

      وقتی که راننده دکمه خطر را فشار می‌دهد، این نوع ذغالها نشان می‌دهند که چراغ‌های خطر در حال فعال شدن هستند.

   • ذغال چراغ جلو (Headlight bulb indicator):

      این نوع ذغال نشان می‌دهد که چراغ جلو موتورسیکلت روشن است یا خاموش شده است.

   • ذغال چراغ راهنما (Turn signal indicator):

      ذغال راهنما یا چراغ نشانگر نشان می‌دهد که چراغ راهنما (فلاشر) روشن است و راننده قصد تغییر حالت رانندگی یا جهت دارد.

   • ذغال استارت (Starter indicator):

      این نوع ذغال نشانگری است که نشان می‌دهد که موتور در حال استفاده از استارتر برای روشن شدن است.

   • ذغال آب (Overheating indicator):

      اگر موتور بیش از حد گرم شود، این نوع ذغال نشان می‌دهد که موتور حالت گرمای بیش از حد دارد و نیاز به توقف و سرد شدن دارد.
   تمامی این انواع ذغال‌ها به راننده موتورسیکلت اطلاعات مهمی درباره وضعیت موتورسیکلت و اجزای مختلف آن اعلام می‌کنند و کمک می‌کنند تا راننده بتواند بهتر و ایمن‌تر از موتورسیکلت خود استفاده کند.

   انواع ذغال
   بر اساس سازنده
   • BAJAJ
   • KAMLA
   • LX
   • Maxim
   • Other
   • Radikal
   • Technic
   • UNO MINDA
   • VIO
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله