زنجیر تایم موتورسیکلت پالس NS
  زنجیر تایم موتورسیکلت پالس NS
  298013005
  ۲۹۸۰۱۳۰۰۵
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  زنجیر اورینگ دار موتورسیکلت فابریک FABRIC 520-120
  زنجیر اورینگ دار موتورسیکلت فابریک FABRIC 520-120
  زنجیر موتور
  زنجیر موتور
  ۱,۵۵۲,۵۰۰ تومان
  زنجیر تایم 102 دانه تانکی خارجی موتورسیکلت
  زنجیر تایم 102 دانه تانکی خارجی موتورسیکلت
  298010
  ۲۹۸۰۱۰
  ۲۱۲,۷۰۰ تومان
  زنجیر تایم 82 دانه موتورسیکلت
  زنجیر تایم 82 دانه موتورسیکلت
  298011
  ۲۹۸۰۱۱
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  زنجیر تایم 84 دانه موتورسیکلت ویو
  زنجیر تایم 84 دانه موتورسیکلت ویو
  343066007
  ۳۴۳۰۶۶۰۰۷
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  زنجیر تایم 90 دانه موتورسیکلت ویو
  زنجیر تایم 90 دانه موتورسیکلت ویو
  343066001
  ۳۴۳۰۶۶۰۰۱
  ۱۲۸,۲۰۰ تومان
  زنجیر تایم 92 دانه موتورسیکلت ویو تانکی
  زنجیر تایم 92 دانه موتورسیکلت ویو تانکی
  343066003
  ۳۴۳۰۶۶۰۰۳
  ۱۷۸,۴۰۰ تومان
  زنجیر تایم 98 دامنه موتورسیکلت
  زنجیر تایم 98 دامنه موتورسیکلت
  298008
  ۲۹۸۰۰۸
  ۱۲۶,۵۰۰ تومان
  زنجیر تایم استارت 62 موتورسیکلت ویو
  زنجیر تایم استارت 62 موتورسیکلت ویو
  343066006
  ۳۴۳۰۶۶۰۰۶
  ۱۲۵,۵۰۰ تومان
  زنجیر تایم پالس 150 NS
  زنجیر تایم پالس 150 NS
  298013010
  ۲۹۸۰۱۳۰۱۰
  ۱۷۴,۵۰۰ تومان
  زنجیر تایم موتورسیکلت 100 دان تانکی خارجی
  زنجیر تایم موتورسیکلت 100 دان تانکی خارجی
  298005
  ۲۹۸۰۰۵
  ۲۱۲,۷۰۰ تومان
  زنجیر تایم موتورسیکلت 200 روان 102 دان
  زنجیر تایم موتورسیکلت 200 روان 102 دان
  298003002
  ۲۹۸۰۰۳۰۰۲
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  زنجیر تایم موتورسیکلت 300 بنلی
  زنجیر تایم موتورسیکلت 300 بنلی
  298003009
  ۲۹۸۰۰۳۰۰۹
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  زنجیر تایم موتورسیکلت آپاچی اصلی
  زنجیر تایم موتورسیکلت آپاچی اصلی
  298001002
  ۲۹۸۰۰۱۰۰۲
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  زنجیر تایم موتورسیکلت پالس 94 روان 135 دان
  زنجیر تایم موتورسیکلت پالس 94 روان 135 دان
  298025
  ۲۹۸۰۲۵
  ۱۶۵,۲۰۰ تومان
  زنجیر تایم موتورسیکلت طلایی انو 428H.102
  زنجیر تایم موتورسیکلت طلایی انو 428H.102
  164002012
  ۱۶۴۰۰۲۰۱۲
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  زنجیر تایم موتورسیکلت ویو آوا
  زنجیر تایم موتورسیکلت ویو آوا
  343066010
  ۳۴۳۰۶۶۰۱۰
  ۷۷۵,۴۰۰ تومان
  زنجیر تایم موتورسیکلت کلیک کویر
  زنجیر تایم موتورسیکلت کلیک کویر
  زنجیر کلیک کویر
  زنجیر کلیک کویر
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  زنجیر رنگی موتورسیکلت انرژی ENERGI 520x116
  زنجیر رنگی موتورسیکلت انرژی ENERGI 520x116
  زنجیر موتور
  زنجیر موتور
  ۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان
  زنجیر زیزو H 428-102
  زنجیر زیزو H 428-102
  زنجیر موتور
  زنجیر موتور
  ۱۹۳,۰۰۰ تومان
  زنجیر سفت کن پشت سیلندر موتورسیکلت 300 بنلی
  زنجیر سفت کن پشت سیلندر موتورسیکلت 300 بنلی
  298006001
  ۲۹۸۰۰۶۰۰۱
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  زنجیر سفت کن پشت سیلندر موتورسیکلت روان
  زنجیر سفت کن پشت سیلندر موتورسیکلت روان
  298004002
  ۲۹۸۰۰۴۰۰۲
  ۱۳۱,۲۰۰ تومان
  زنجیر سفت کن سیلندر موتورسیکلت آپاچی اعلا
  زنجیر سفت کن سیلندر موتورسیکلت آپاچی اعلا
  298002004
  ۲۹۸۰۰۲۰۰۴
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  زنجیر سفت کن سیلندر موتورسیکلت پالس
  زنجیر سفت کن سیلندر موتورسیکلت پالس
  298013007
  ۲۹۸۰۱۳۰۰۷
  ۳۶۳,۶۰۰ تومان
  زنجیر سفت کن سیلندر موتورسیکلت پالس UG4 اصلی
  زنجیر سفت کن سیلندر موتورسیکلت پالس UG4 اصلی
  298013003
  ۲۹۸۰۱۳۰۰۳
  ۲۹۹,۰۰۰ تومان
  زنجیر سفت کن سیلندر موتورسیکلت پالس UG4 چینی
  زنجیر سفت کن سیلندر موتورسیکلت پالس UG4 چینی
  298013012
  ۲۹۸۰۱۳۰۱۲
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
  زنجیر سفت کن سیلندر موتورسیکلت پولسار DTS
  زنجیر سفت کن سیلندر موتورسیکلت پولسار DTS
  298013008
  ۲۹۸۰۱۳۰۰۸
  ۲۹۹,۰۰۰ تومان
  زنجیر سفت کن سیلندر موتورسیکلت ویو
  زنجیر سفت کن سیلندر موتورسیکلت ویو
  343066005
  ۳۴۳۰۶۶۰۰۵
  ۱۶۴,۲۰۰ تومان
  زنجیر سفت کن سیلندر موتورسیکلت کلیک
  زنجیر سفت کن سیلندر موتورسیکلت کلیک
  زنجیر موتور
  زنجیر موتور
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان
  زنجیر سفت کن موتورسیکلت تریل GY
  زنجیر سفت کن موتورسیکلت تریل GY
  298004003
  ۲۹۸۰۰۴۰۰۳
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
  زنجیر موتورسیکلت 428.102H ماراتن
  زنجیر موتورسیکلت 428.102H ماراتن
  164002016
  ۱۶۴۰۰۲۰۱۶
  ۲۴۱,۰۰۰ تومان
  زنجیر موتورسیکلت 520x120 طلایی MAXIM
  زنجیر موتورسیکلت 520x120 طلایی MAXIM
  زنجیر موتور
  زنجیر موتور
  ۶۲۰,۰۰۰ تومان
  زنجیر موتورسیکلت KAVIR 420.110
  زنجیر موتورسیکلت KAVIR 420.110
  زنجیر موتور
  زنجیر موتور
  ۲۹۷,۰۰۰ تومان
  زنجیر موتورسیکلت KAVIR 428x132H
  زنجیر موتورسیکلت KAVIR 428x132H
  زنجیر موتور
  زنجیر موتور
  ۳۸۷,۰۰۰ تومان
  زنجیر موتورسیکلت RADIKAL 428x132H
  زنجیر موتورسیکلت RADIKAL 428x132H
  زنجیر موتور
  زنجیر موتور
  ۲۸۷,۵۰۰ تومان
  زنجیر موتورسیکلت RADIKAL H 428.102
  زنجیر موتورسیکلت RADIKAL H 428.102
  زنجیر موتور
  زنجیر موتور
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان

   زنجیر

   ⁠زنجیر موتورسیکلت، یکی از انتقال‌دهنده‌های قدرت متداول است که برای انتقال نیرو از موتور به چرخ‌ها در موتورسیکلت‌ها استفاده می‌شود. این زنجیرها معمولاً از تعدادی پیوند یا حلقه ساخته شده‌اند که نقل قدرت از دنده موتور تا دنده چرخ را به صورت مستقیم و مؤثر انجام می‌دهند. 

   کمانه زنجیر:

   - این نوع زنجیرها دارای کمانه‌های کوچکی هستند که به زنجیر متصل می‌شوند. این کمانه‌ها به جای دندانه‌ها برای اتصال به دنده‌های مختلف استفاده می‌شوند. کاربرد اصلی آن در موتورسیکلت‌های off-road و مسابقات موتوکراس است.
   - مزایا: عمر زنجیر بیشتری دارند و همچنین احتمال سایش کمانه و کرنش کمتری دارند.
   - معایب: این نوع زنجیرها برای استفاده در معابر عمومی مناسب نیستند.

   زنجیر فولادی:

   - این نوع زنجیرها از مواد فولادی تشکیل شده‌اند؛ این امر باعث افزایش مقاومت و عمر زنجیر می‌شود. این نوع زنجیرها برای موتورسیکلت‌های که نیازمند نیروی بیشتری هستند مناسب است.
   - مزایا: مقاومت بالا در برابر سایش و نیرو، عمر بلندتر، مناسب برای موتورسیکلت‌های قدرتمند تر.
   - معایب: وزن بالا ممکن است باعث افزایش وزن کلیه موتورسیکلت شود.

    زنجیر سفت کن:

   - این نوع زنجیرها دارای سیستمی هستند که به وسیله آن می‌توان زنجیر را به راحتی و سریع تنظیم کرد.
   - مزایا: تنظیم آسان، بهبود عمر زنجیر با تنظیم منظم و دقیق.
   - معایب: ممکن است با گذشت زمان و استفاده، سیستم تنظیم کننده دچار خرابی شود.

    زنجیر تایم:

   - این نوع زنجیرها معمولاً در موتورسیکلت‌های دارای سیستم‌های دقیق تایم‌بلت (نوعی پیچ تایم) استفاده می‌شوند. این زنجیرها برای همگام‌سازی روتور و کرنک‌شافت موتور استفاده می‌شوند.
   - مزایا: عمر بلند و عملکرد دقیق در همگام‌سازی سیستم موتور.
   - معایب: نیاز به تنظیم دقیق و نگهداری مداوم.

    زنجیر رنگی:

   - این نوع زنجیرها با رنگ‌های مختلف و جذاب در بازار موجود هستند و علاوه بر انتقال نیرو، به زیبایی موتورسیکلت نیز کمک می‌کنند.
   - مزایا: ظاهر جذاب و انتقال نیرو موثر.
   - معایب: ممکن است در برخی موارد کیفیت ساختار آنها کمتر باشد.

   خرید و قیمت زنجیر موتورسیکلت

   هر کدام از این انواع زنجیرها بر اساس نیاز‌های مختلف موتورسیکلت و همچنین شرایط کاربردی، به کار می‌روند. همچنین زنجیرها از جنس‌های مختلفی مثل استیل، فولاد، آلومینیوم و غیره تولید می‌شوند. هر کدوم از این جنس‌ها ویژگی‌های خاصی مثل مقاومت، وزن و قیمت متفاوتی دارند. بنابراین، بسته به نیازها و شرایط استفاده، انتخاب جنس مناسب بسیار مهم است تا بتوانید با توجه به این نکات زنجیر موتور مورد نظر خود را خریداری کنید.

   زنجیر
   بر اساس سازنده
   • ENERGI
   • FABRIC
   • Kavir
   • LX
   • Marathon
   • Maxim
   • PLUS
   • Radikal
   • Rapido
   • Technic
   • Zizo
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله