دنده جلو موتورسیکلت هندا 17رادیکال
  دنده جلو موتورسیکلت هندا 17رادیکال
  240002013
  ۲۴۰۰۰۲۰۱۳
  ۶۹,۰۰۰ تومان
  دنده جلو موتورسیکلت هوندا 16T زیزو
  دنده جلو موتورسیکلت هوندا 16T زیزو
  240002016
  ۲۴۰۰۰۲۰۱۶
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  دنده جلو موتورسیکلت هوندا 200ـ 16تایی
  دنده جلو موتورسیکلت هوندا 200ـ 16تایی
  240002003
  ۲۴۰۰۰۲۰۰۳
  ۸۶,۲۰۰ تومان
  دنده جلو موتورسیکلت هوندا 200ـ 15 تایی
  دنده جلو موتورسیکلت هوندا 200ـ 15 تایی
  240002017
  ۲۴۰۰۰۲۰۱۷
  ۷۴,۷۰۰ تومان
  دنده جلو موتورسیکلت هوندا 520ـ12 تایی
  دنده جلو موتورسیکلت هوندا 520ـ12 تایی
  240002007
  ۲۴۰۰۰۲۰۰۷
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  دنده جلو موتورسیکلت هوندا شماره 15 رادیکال
  دنده جلو موتورسیکلت هوندا شماره 15 رادیکال
  240002014
  ۲۴۰۰۰۲۰۱۴
  ۵۷,۵۰۰ تومان
  دنده جلوموتور سیکلت هندا14زیزو
  دنده جلوموتور سیکلت هندا14زیزو
  240002008
  ۲۴۰۰۰۲۰۰۸
  ۳۷,۰۰۰ تومان
  دنده جلوموتورسیکلت هوندا 200ـ 17 تایی
  دنده جلوموتورسیکلت هوندا 200ـ 17 تایی
  240002018
  ۲۴۰۰۰۲۰۱۸
  ۸۶,۲۰۰ تومان
  دنده عقب تکی موتورسیکلت 34 ماراتن
  دنده عقب تکی موتورسیکلت 34 ماراتن
  120004006
  ۱۲۰۰۰۴۰۰۶
  ۱۸۹,۷۰۰ تومان
  دنده عقب تکی موتورسیکلت 36 ماراتن
  دنده عقب تکی موتورسیکلت 36 ماراتن
  120004010
  ۱۲۰۰۰۴۰۱۰
  ۱۹۶,۱۰۰ تومان
  دنده عقب تکی موتورسیکلت 38 ماراتن
  دنده عقب تکی موتورسیکلت 38 ماراتن
  120004005
  ۱۲۰۰۰۴۰۰۵
  ۲۰۱,۴۰۰ تومان
  دنده عقب تکی موتورسیکلت هوندا مکسیم 34T
  دنده عقب تکی موتورسیکلت هوندا مکسیم 34T
  دنده عقب موتورسیکلت
  دنده عقب موتورسیکلت
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان
  دنده عقب تکی موتورسیکلت هوندا مکسیم 38T
  دنده عقب تکی موتورسیکلت هوندا مکسیم 38T
  دنده عقب تکی هوندا
  دنده عقب تکی هوندا
  ۱۷۳,۰۰۰ تومان
  دنده عقب تکی موتورسیکلت هوندا مکسیم 42T
  دنده عقب تکی موتورسیکلت هوندا مکسیم 42T
  دنده عقب تکی هوندا
  دنده عقب تکی هوندا
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  دنده عقب جلو موتورسیکلت سی جی ال 41.15 مکسیم
  دنده عقب جلو موتورسیکلت سی جی ال 41.15 مکسیم
  120008004
  ۱۲۰۰۰۸۰۰۴
  ۲۳۲,۰۰۰ تومان
  دنده عقب جلو موتورسیکلت همتاز 44.15 مکسیم
  دنده عقب جلو موتورسیکلت همتاز 44.15 مکسیم
  120008007
  ۱۲۰۰۰۸۰۰۷
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت بنلی 300
  دنده عقب موتورسیکلت بنلی 300
  120002002
  ۱۲۰۰۰۲۰۰۲
  ۱,۳۴۵,۵۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل KTM-428
  دنده عقب موتورسیکلت تریل KTM-428
  دنده عقب موتورسیکلت
  دنده عقب موتورسیکلت
  ۷۰۰,۹۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل 520 KTM
  دنده عقب موتورسیکلت تریل 520 KTM
  دنده عقب موتورسیکلت تریل
  دنده عقب موتورسیکلت تریل
  ۶۴۸,۰۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل 6 پیچ بزرگ CRF
  دنده عقب موتورسیکلت تریل 6 پیچ بزرگ CRF
  120005025
  ۱۲۰۰۰۵۰۲۵
  ۴۶۲,۸۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل 6 پیچ کوچک CRF
  دنده عقب موتورسیکلت تریل 6 پیچ کوچک CRF
  120005023
  ۱۲۰۰۰۵۰۲۳
  ۳۸۳,۵۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل GY
  دنده عقب موتورسیکلت تریل GY
  120005022
  ۱۲۰۰۰۵۰۲۲
  ۳۱۰,۷۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل GYـ 56 تایی
  دنده عقب موتورسیکلت تریل GYـ 56 تایی
  دنده عقب موتورسیکلت
  دنده عقب موتورسیکلت
  ۴۲۳,۲۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل T43
  دنده عقب موتورسیکلت تریل T43
  دنده عقب موتورسیکلت تریل
  دنده عقب موتورسیکلت تریل
  ۳۰۴,۱۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل TTKIN GY52
  دنده عقب موتورسیکلت تریل TTKIN GY52
  دنده عقب موتورسیکلت
  دنده عقب موتورسیکلت
  ۳۹۶,۷۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل روان 4 پیچ بزرگ
  دنده عقب موتورسیکلت تریل روان 4 پیچ بزرگ
  دنده عقب موتورسیکلت
  دنده عقب موتورسیکلت
  ۳۹۶,۷۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل روان 4 پیچ کوچک
  دنده عقب موتورسیکلت تریل روان 4 پیچ کوچک
  دنده عقب موتورسیکلت تریل
  دنده عقب موتورسیکلت تریل
  ۴۶۲,۸۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل روان 6 پیچ کوچک
  دنده عقب موتورسیکلت تریل روان 6 پیچ کوچک
  دنده عقب موتورسیکلت
  دنده عقب موتورسیکلت
  ۴۶۲,۸۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل گلد 42تایی
  دنده عقب موتورسیکلت تریل گلد 42تایی
  دنده عقب موتورسیکلت
  دنده عقب موتورسیکلت
  ۳۵۷,۰۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل گلد 46 دانه
  دنده عقب موتورسیکلت تریل گلد 46 دانه
  120005019
  ۱۲۰۰۰۵۰۱۹
  ۳۷۰,۳۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل گلد 52 دانه
  دنده عقب موتورسیکلت تریل گلد 52 دانه
  120005020
  ۱۲۰۰۰۵۰۲۰
  ۴۲۳,۲۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل گلد 56 دانه
  دنده عقب موتورسیکلت تریل گلد 56 دانه
  120005021
  ۱۲۰۰۰۵۰۲۱
  ۴۴۹,۶۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تریل هارتفورد
  دنده عقب موتورسیکلت تریل هارتفورد
  دنده عقب موتورسیکلت
  دنده عقب موتورسیکلت
  ۱,۲۵۶,۳۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت تکی ریس
  دنده عقب موتورسیکلت تکی ریس
  120004003
  ۱۲۰۰۰۴۰۰۳
  ۸۶,۲۰۰ تومان
  دنده عقب موتورسیکلت همتاز 42.44
  دنده عقب موتورسیکلت همتاز 42.44
  120008005
  ۱۲۰۰۰۸۰۰۵
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  دنده عقب و جلو موتورسیکلت CGL تخت
  دنده عقب و جلو موتورسیکلت CGL تخت
  120008002
  ۱۲۰۰۰۸۰۰۲
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان

   دنده عقب و جلو

   دنده عقب و جلو موتورسیکلت

   دنده عقب و جلو در موتورسیکلت، به عنوان جزئی اساسی از سیستم تراکم و انتقال نیرو، نقش بسیار حیاتی دارند. دنده عقب یا همان گیربکس عقب به موتورسیکلت کمک می‌کند تا در شرایط مختلف جاده و سرعت‌های مختلف عمل کند و توانایی برگشت موتورسیکلت را نیز فراهم می‌کند. از سوی دیگر، دنده جلو یا همان گیربکس جلو نیز در تغییردنده‌های سرعت و استفاده از توان موتور در حرکت موتورسیکلت اثرگذار هستند. انواع دنده موتورسیکلت در فروشگاه دیجی تیزرو:

   • دنده عقب (گیربکس عقب) چیست؟

   دنده عقب در موتورسیکلت برای عقب روان کردن موتورسیکلت و همچنین تعویض سرعت استفاده می‌شود. این دنده به انتقال نیرو و توان از موتور به چرخ عقب کمک می‌کند. زمانی که شما به دنبال عقب روان کردن موتورسیکلت خود هستید یا نیاز به تغییر دنده دارید، از دنده عقب استفاده می‌کنید.

   • دنده جلو (گیربکس جلو) چیست؟

   دنده جلو برای تنظیم سرعت و توان موتورسیکلت در جلوی موتورسیکلت استفاده می‌شود. با تغییر دنده‌های جلو (معمولاً نخستین، دومین، و غیره) می‌توانید سرعت موتورسیکلت را تنظیم کنید. هرگاه در حالت‌های مختلفی از جمله شروع حرکت، رانندگی در سرعت ثابت، یا صعود و نزول می‌باشید، دنده جلو برای تنظیم سرعت موتورسیکلت حائز اهمیت است.
   به عنوان مثال، در موتورسیکلت‌های دنده‌دار، معمولاً دارای چندین دنده جلو و یک دنده عقب هستند. این گیربکس‌ها به رانندگی در شرایط مختلف و تنظیم سرعت‌های مختلف کمک می‌کنند.

   کاربرد و نوع کارکرد دنده عقب و جلو در موتورسیکلت:

   - تعویض سرعت: دنده جلو به رانندگی در سرعت‌های مختلف کمک می‌کند و دنده عقب هم برای عقب روان کردن و تغییر سرعت موتورسیکلت اهمیت دارد.
   - کمک به فرآیند توان و نیرو انتقالی: دنده عقب به انتقال توان از موتور به چرخ عقب برای حرکت موتورسیکلت کمک می‌کند و دنده جلو نیز تنظیم سرعت و استفاده از توان موتور را ممکن می‌سازد.

   خرید و قیمت دنده عقب و جلو موتورسیکلت

   همچنین، در مورد دنده جلو، نکاتی مانند استفاده مناسب از دنده‌ها و انتخاب سرعت متناسب با شرایط مسیر و سرعت بهترین عملکرد موتورسیکلت را ارائه می‌دهد. در نهایت شما عزیزان با توجه به نیاز خود دنده مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنید.

   دنده عقب و جلو
   بر اساس سازنده
   • Other
   • Radikal
   • Technic
   • Zizo
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله