شفت خودرو جلو ویو
  شفت خودرو جلو ویو
  343069006
  ۳۴۳۰۶۹۰۰۶
  ۳۱۷,۴۰۰ تومان
  شفت دنده جلو 4 دنده موتورسیکلت هوندا استاندارد
  شفت دنده جلو 4 دنده موتورسیکلت هوندا استاندارد
  305003015
  ۳۰۵۰۰۳۰۱۵
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  شفت دنده جلو 4 دنده موتورسیکلت هوندا مکسیم
  شفت دنده جلو 4 دنده موتورسیکلت هوندا مکسیم
  305003017
  ۳۰۵۰۰۳۰۱۷
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  شفت دنده جلو 4 دنده موتورسیکلت کویر
  شفت دنده جلو 4 دنده موتورسیکلت کویر
  شفت
  شفت
  ۱۶۷,۰۰۰ تومان
  شفت دنده جلو 5 دنده موتورسیکلت هوندا استاندارد
  شفت دنده جلو 5 دنده موتورسیکلت هوندا استاندارد
  305003016
  ۳۰۵۰۰۳۰۱۶
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  شفت دنده جلو 5 دنده موتورسیکلت هوندا مکسیم
  شفت دنده جلو 5 دنده موتورسیکلت هوندا مکسیم
  305003018
  ۳۰۵۰۰۳۰۱۸
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  شفت دنده جلو 5 دنده موتورسیکلت کویر
  شفت دنده جلو 5 دنده موتورسیکلت کویر
  شفت
  شفت
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  شفت دنده جلو سه چرخ 5 دنده موتورسیکلت
  شفت دنده جلو سه چرخ 5 دنده موتورسیکلت
  شفت دنده جلو
  شفت دنده جلو
  ۱۷۸,۲۰۰ تومان
  شفت دنده جلو موتورسیکلت هوندا
  شفت دنده جلو موتورسیکلت هوندا
  شفت دنده جلو هوندا
  شفت دنده جلو هوندا
  ۱۱۸,۰۰۰ تومان
  شفت دنده زنجیر جلو 5 دنده موتورسیکلت هوندا زیزو
  شفت دنده زنجیر جلو 5 دنده موتورسیکلت هوندا زیزو
  شفت دنده
  شفت دنده
  ۱۱۸,۰۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن 4 دنده موتورسیکلت هوندا انرژی
  شفت دنده عوض کن 4 دنده موتورسیکلت هوندا انرژی
  203001015
  ۲۰۳۰۰۱۰۱۵
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن 4 دنده موتورسیکلت هوندا رادیکال
  شفت دنده عوض کن 4 دنده موتورسیکلت هوندا رادیکال
  203001002
  ۲۰۳۰۰۱۰۰۲
  ۱۲۶,۵۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن 4 دنده موتورسیکلت هوندا لیون LION
  شفت دنده عوض کن 4 دنده موتورسیکلت هوندا لیون LION
  شفت
  شفت
  ۱۶۱,۰۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن 4 دنده موتورسیکلت هوندا ماراتن
  شفت دنده عوض کن 4 دنده موتورسیکلت هوندا ماراتن
  203001014
  ۲۰۳۰۰۱۰۱۴
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن 4 دنده موتورسیکلت هوندا مکسیم
  شفت دنده عوض کن 4 دنده موتورسیکلت هوندا مکسیم
  203001012
  ۲۰۳۰۰۱۰۱۲
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن 4 دنده موتورسیکلت هوندا کویر
  شفت دنده عوض کن 4 دنده موتورسیکلت هوندا کویر
  203001006
  ۲۰۳۰۰۱۰۰۶
  ۱۶۷,۰۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن 5 دنده موتورسیکلت ماراتن
  شفت دنده عوض کن 5 دنده موتورسیکلت ماراتن
  203001019
  ۲۰۳۰۰۱۰۱۹
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن 5 دنده موتورسیکلت هوندا انرژی
  شفت دنده عوض کن 5 دنده موتورسیکلت هوندا انرژی
  203001016
  ۲۰۳۰۰۱۰۱۶
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن 5 دنده موتورسیکلت هوندا رادیکال
  شفت دنده عوض کن 5 دنده موتورسیکلت هوندا رادیکال
  شفت
  شفت
  ۱۳۲,۲۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن 5 دنده موتورسیکلت هوندا مکسیم
  شفت دنده عوض کن 5 دنده موتورسیکلت هوندا مکسیم
  203001017
  ۲۰۳۰۰۱۰۱۷
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن 5 دنده موتورسیکلت هوندا کویر
  شفت دنده عوض کن 5 دنده موتورسیکلت هوندا کویر
  203001013
  ۲۰۳۰۰۱۰۱۳
  ۱۶۷,۰۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن بلند سه چرخ 5 دنده موتورسیکلت
  شفت دنده عوض کن بلند سه چرخ 5 دنده موتورسیکلت
  شفت
  شفت
  ۱۵۵,۲۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن موتورسیکلت آپاچی 180
  شفت دنده عوض کن موتورسیکلت آپاچی 180
  203003004
  ۲۰۳۰۰۳۰۰۴
  ۶۶۱,۲۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن موتورسیکلت پالس
  شفت دنده عوض کن موتورسیکلت پالس
  203003005
  ۲۰۳۰۰۳۰۰۵
  ۵۱۷,۵۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن موتورسیکلت پالس اصلی
  شفت دنده عوض کن موتورسیکلت پالس اصلی
  203003002
  ۲۰۳۰۰۳۰۰۲
  ۴۷۶,۱۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن موتورسیکلت تریل روان
  شفت دنده عوض کن موتورسیکلت تریل روان
  203002001
  ۲۰۳۰۰۲۰۰۱
  ۵۰۱,۸۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن موتورسیکلت ویو
  شفت دنده عوض کن موتورسیکلت ویو
  343069003
  ۳۴۳۰۶۹۰۰۳
  ۲۳۱,۳۰۰ تومان
  شفت دنده عوض کن موتورسیکلت ویو رادیسون
  شفت دنده عوض کن موتورسیکلت ویو رادیسون
  343069009
  ۳۴۳۰۶۹۰۰۹
  ۲۸۷,۵۰۰ تومان
  شفت هندل موتور سیکلت تریل روان کامل
  شفت هندل موتور سیکلت تریل روان کامل
  202002002
  ۲۰۲۰۰۲۰۰۲
  ۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان
  شفت هندل موتور سیکلت تکی ویو
  شفت هندل موتور سیکلت تکی ویو
  202002006
  ۲۰۲۰۰۲۰۰۶
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  شفت هندل موتورسیکلت تریل KTM
  شفت هندل موتورسیکلت تریل KTM
  202002003
  ۲۰۲۰۰۲۰۰۳
  ۴۷۶,۱۰۰ تومان
  شفت هندل موتورسیکلت هوندا راپیدو
  شفت هندل موتورسیکلت هوندا راپیدو
  202001008
  ۲۰۲۰۰۱۰۰۸
  ۳۲۸,۰۰۰ تومان
  شفت هندل موتورسیکلت هوندا ماراتن
  شفت هندل موتورسیکلت هوندا ماراتن
  202001011
  ۲۰۲۰۰۱۰۱۱
  ۳۴۴,۰۰۰ تومان
  شفت هندل موتورسیکلت هوندا کامل رادیکال
  شفت هندل موتورسیکلت هوندا کامل رادیکال
  شفت هندل
  شفت هندل
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  شفت هندل موتورسیکلت هوندا کامل لیون LION
  شفت هندل موتورسیکلت هوندا کامل لیون LION
  شفت
  شفت
  ۴۲۶,۰۰۰ تومان
  شفت هندل موتورسیکلت هوندا کامل کویر KAVIR
  شفت هندل موتورسیکلت هوندا کامل کویر KAVIR
  شفت
  شفت
  ۴۶۶,۰۰۰ تومان

   شفت

   شفت چیست؟

   شفت موتورسیکلت (به انگلیسی: Motorcycle Shaft) یا همان پیچ شفت، یک قسمت مهم از سیستم انتقال نیرو در موتورسیکلت‌ها است. استفاده از شفت به جای زنجیر یا تسمه جهت انتقال نیرو، ویژگی اصلی سیستم‌های شفت‌دار است که بیشتر در موتورسیکلت‌های سواری بلند و سنگین ورزشی و جاده‌ای استفاده می‌شود.

   عملکرد شفت موتورسیکلت

   وظیفه اصلی شفت موتورسیکلت، انتقال نیرو و گشتاور موتور به چرخ‌های عقب است. در عمل، شفت به صورت مستقیم با موتور متصل است و از طریق یک سیستم ژیر پیچی (با معماری و شکلات مختلف) نیرو را به چرخ عقب انتقال می‌دهد. این روش انتقال نیرو باعث می‌شود که نیاز به تعویض و نگهداری کمتری نسبت به زنجیر یا تسمه داشته باشید.

   مزایای استفاده از شفت موتورسیکلت

   1. انتقال قدرت بیشتر: شفت موتورسیکلت به دلیل عملکرد خود از نظر انتقال گشتاور و قدرت، معمولاً برتری نسبت به سیستم‌های زنجیر یا تسمه دارد.
   2. نیاز به نگهداری کمتر: در مقایسه با زنجیر یا تسمه، شفت موتورسیکلت به عنوان یک سیستم بسته، نگهداری کمتری نیاز دارد و در برخی موارد می‌تواند دوام بیشتری داشته باشد.
   3. صدای کمتر: شفت موتورسیکلت معمولاً باعث تولید صدای کمتری نسبت به سیستم‌های زنجیر یا تسمه می‌شود.

   معایب استفاده از شفت موتورسیکلت

   1. وزن بیشتر: سیستم شفت معمولاً سنگین‌تر از سیستم‌های زنجیر یا تسمه است و می‌تواند به وزن کل موتورسیکلت اضافه کند.
   2. تعویض آسان‌تر: تعویض زنجیر موتورسیکلت معمولاً آسان‌تر از تعویض شفت است که به سختی‌های به صورت معمولی و صرف وقت بیشتری انجام می‌شود.
   3. هزینه بالا: معمولاً موتورسیکلت‌هایی که از سیستم شفتی استفاده می‌کنند، با هزینه بالاتری ارائه می‌شوند.

   خرید و قیمت شفت موتورسیکلت در فروشگاه دیجی تیزرو

   همانطور که در متن بالا خواندید استفاده از شفت موتورسیکلت یا سیستم انتقال نیروی شفتی یک گزینه ایده‌آل برای موتورسیکلت‌های سنگین و پرکاربرد است. این سیستم عموماً برای موتورسیکلت‌های جاده‌ای و مسابقه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد به دلیل قدرت انتقال نیرو و گشتاور موتور. همچنین شما عزیزان می‌توانید با توجه به نوع موتور خود شفت مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنید.
   انواع شفت
   بر اساس سازنده
   • Kavir
   • Lion
   • Maxim
   • Other
   • Radikal
   • Rapido
   • STANDARD
   • VIO
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله